cart
0

Projekty

European Commission

H2020-EU.1.4.1.1.

871060
European Holocaust Research Infrastructure Preparatory Phase (EHRI-PP)
Řešitel/ka v MÚA: Michal Frankl
Řešeno v období: 2019–2023

Grantová agentura ČR

Standardní projekty

GA20-17501S
Dějiny výživy a stravování v českých zemích 1945–1970
Řešitel/ka v MÚA: Martin Franc
Řešeno v období: 2020–2023
GA20-01057S
Přátelství v kontextu politických a literárních zápasů: Tomáš Garrigue Masaryk a Josef Svatopluk Machar
Řešitel/ka v MÚA: Helena Kokešová
Řešeno v období: 2020–2023
GA19-08819S
Na cestě k dějinnému vrcholu? Vznik Československa v proměnách historiografie, 1918-1992/1993
Řešitel/ka v MÚA: Jan Hálek
Řešeno v období: 2019–2022
GA19-08667S
Ženy v české a československé vědě v první polovině 20. století
Řešitel/ka v MÚA: Marie Bahenská
Řešeno v období: 2019–2022
GA19-07473S
Jan Lucemburský a Bona Lucemburská jako mecenáši Guillauma de Machaut. Intence a recepce Machautova díla v historickém kontextu
Řešitel/ka v MÚA: Jana Fantysová Matějková
Řešeno v období: 2019–2022
GA19-00611S
Iluminované rukopisy v muzeích na území Čech
Řešitel/ka v MÚA: Pavel Brodský
Řešeno v období: 2019–2022
GA18-20451S
Jaroslav Bidlo a Milada Paulová: zakladatelské osobnosti historické slavistiky v kontextu vývoje české vědy
Řešitel/ka v MÚA: Daniela Brádlerová
Řešeno v období: 2018–2020
GA18-16793S
Občané země nikoho. Židovští uprchlíci a eroze občanství ve středovýchodní Evropě, 1935-1939
Řešitel/ka v MÚA: Michal Frankl
Řešeno v období: 2018–2020
GA18-06264S
Nalezen v překladu. Emil Saudek a židovsko-česko-německé interakce v „kreativním prostředí“ Vídně
Řešitel/ka v MÚA: Lucie Merhautová
Řešeno v období: 2018–2020
GA18-03921S
Sociální otázka in situ: sociální politika průmyslových podniků v českých zemích, 1879-1914
Řešitel/ka v MÚA: Svatopluk Herc
Řešeno v období: 2018–2020
GA18-02843S
Nejisté mandáty. Volby a jejich legitimizace v českých zemích a Československu 1848–1939
Řešitel/ka v MÚA: Pavel Fabini
Řešeno v období: 2018–2020
GA18-02760S
Inscenování politického exilu. Českoslovenští politici v Londýně za druhé světové války
Řešitel/ka v MÚA: Richard Vašek
Řešeno v období: 2018–2020
GA17-22085S
Habitus českých vědců v letech 1918–1968. Příklad dvou generací
Řešitel/ka v MÚA: Martin Franc
Řešeno v období: 2017–2019
GA17-02610S
Katolická emigrační vlna z Čech a Moravy za husitských válek
Řešitel/ka v MÚA: Ondřej Vodička
Řešeno v období: 2017–2019
GA17-01279S
Okresní hejtman jako představitel státní správy v regionu. Proměny výkonu státní moci v Čechách v letech 1868-1945.
Řešitel/ka v MÚA: Martin Klečacký
Řešeno v období: 2017–2019
GA16-15083S
Éra nuncia Pietra Ciriaciho: Československo-vatikánské vztahy 1928-1934
Řešitel/ka v MÚA: Eva Hajdinová
Řešeno v období: 2016–2018
GA16-12145S
Raně novověká městská historiografie a kolektivní paměť. Obraz města v kronikách raně novověkých Čech
Řešitel/ka v MÚA: Marie Tošnerová
Řešeno v období: 2016–2018
GA16-04364S
Náboženský život průmyslového dělnictva českých zemí (1918-1939): instituce, religiozita a sociální otázka
Řešitel/ka v MÚA: Martin Jemelka
Řešeno v období: 2016–2018
GA15-03346S
Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století
Řešitel/ka v MÚA: Pavel Fabini
Řešeno v období: 2015–2017
GA15-00941S
Iluminované rukopisy v českých archivech
Řešitel/ka v MÚA: Pavel Brodský
Řešeno v období: 2015–2017
GA14-35273S
Liberální společnost, nebo národní společenství? Sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava, 1939–1945
Řešitel/ka v MÚA: Radka Šustrová
Řešeno v období: 2014–2016
GA14-29050S
Modernismus – Machar – Masaryk: myšlení, tvorba a jednání
Řešitel/ka v MÚA: Helena Kokešová
Řešeno v období: 2014–2016
GA14-14612S
Násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí
Řešitel/ka v MÚA: Rudolf Kučera
Řešeno v období: 2014–2016
GA14-12289S
Konstruování národní identity: Státní svátky za první Československé republiky.
Řešitel/ka v MÚA: Dagmar Hájková
Řešeno v období: 2014–2016
GA14-00994S
Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300-1350
Řešitel/ka v MÚA: Marta Hradilová
Řešeno v období: 2014–2016
GA13-29729S
Ženská práce a moderní společnost v českých zemích
Řešitel/ka v MÚA: Marie Bahenská
Řešeno v období: 2013–2015
GAP410/12/1136
T. G. Masaryk a Slované
Řešitel/ka v MÚA: Vratislav Doubek
Řešeno v období: 2012–2015
GAP410/12/0468
Česká politická pravice v osudových letech 1938-1945
Řešitel/ka v MÚA: Josef Tomeš
Řešeno v období: 2012–2016
GAP405/12/1412
Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně - knihovna Palatina
Řešitel/ka v MÚA: Stanislav Petr
Řešeno v období: 2012–2016
GAP410/11/1944
Zápisy ze schůzí československé exilové vlády v Londýně 1943-1945
Řešitel/ka v MÚA: Jan Bílek
Řešeno v období: 2011–2015
GAP410/10/1273
Edvard Beneš, Němci a Německo
Řešitel/ka v MÚA: Richard Vašek
Řešeno v období: 2010–2016
GAP410/10/0544
První republika ve světle korespondence T. G. Masaryka a E. Beneše
Řešitel/ka v MÚA: Dagmar Hájková
Řešeno v období: 2010–2012
GAP405/10/0027
Korpus kodikologických pramenů
Řešitel/ka v MÚA: Pavel Brodský
Řešeno v období: 2010–2014
GA409/09/1375
Josef Pfitzner - od historie k ideologii
Řešitel/ka v MÚA: Alena Míšková
Řešeno v období: 2009–2011
GA409/09/1173
České feministické myšlení 19. a 20. století
Řešitel/ka v MÚA: Marie Bahenská
Řešeno v období: 2009–2011
GA409/09/1131
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně 1942
Řešitel/ka v MÚA: Jan Bílek
Řešeno v období: 2009–2010
GA409/09/0503
Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století
Řešitel/ka v MÚA: Miroslav Kunštát
Řešeno v období: 2009–2011
GA409/08/0121
Vatikán a Československo 1918-1938
Řešitel/ka v MÚA: Michal Pehr
Řešeno v období: 2008–2010
GA405/08/0087
Vídeňská revue Die Zeit a česká moderna
Řešitel/ka v MÚA: Lucie Merhautová
Řešeno v období: 2008–2010
GA404/08/0112
Soupis rukopisů bývalého Františkova muzea v Brně
Řešitel/ka v MÚA: Stanislav Petr
Řešeno v období: 2008–2010
GA409/07/0962
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně 1940-1941
Řešitel/ka v MÚA: Jan Bílek
Řešeno v období: 2007–2008
GA409/07/0239
Česká národní elita: T. G. Masaryk a představitelé Národní strany v Čechách
Řešitel/ka v MÚA: Helena Kokešová
Řešeno v období: 2007–2009
GA404/07/1052
Narativní prameny předbělohorského období k dějinám českých měst
Řešitel/ka v MÚA: Marie Tošnerová
Řešeno v období: 2007–2009
GA409/06/1584
T. G. Masaryk a slovenská otázka 1882-1918
Řešitel/ka v MÚA: Jan Rychlík
Řešeno v období: 2006–2007
GA404/06/0007
Soupis iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny
Řešitel/ka v MÚA: Pavel Brodský
Řešeno v období: 2006–2008
GA409/05/2589
Pravicová a antidemokratická kritika prvorepublikové československé demokracie a její nositelé
Řešitel/ka v MÚA: Eva Broklová
Řešeno v období: 2005–2007
GA409/05/2535
Korespondence M.F. Rajevského s Čechy
Řešitel/ka v MÚA: Vratislav Doubek
Řešeno v období: 2005–2005
GA409/05/2088
Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918-1921)
Řešitel/ka v MÚA: Ivan Šedivý
Řešeno v období: 2005–2007
GA404/05/0122
Soupis rukopisů svatojakubské knihovny v Brně
Řešitel/ka v MÚA: Stanislav Petr
Řešeno v období: 2005–2007
GA409/04/0354
Česko - lužickosrbské vztahy v 19. a 20.století
Řešitel/ka v MÚA: Petr Kaleta
Řešeno v období: 2004–2006
GA409/04/0179
Edvard Beneš: Cesta demokracie 1935 - 1938
Řešitel/ka v MÚA: Richard Vašek
Řešeno v období: 2004–2006
GA409/03/1038
Biografie Tomáše Garigua Masaryka, svazky 3 (1893 - 1900) 4 (1900-1914 ) a 5 ( 1914 - 1918 )
Řešitel/ka v MÚA: Stanislav Polák
Řešeno v období: 2003–2005
GA409/03/1036
Tomáš Garrigue Masaryk a realisté
Řešitel/ka v MÚA: Jan Bílek
Řešeno v období: 2003–2005
GA404/02/0182
Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách
Řešitel/ka v MÚA: Pavel Brodský
Řešeno v období: 2002–2004
GA404/02/0130
Průvodce po rukopisných fondech centrálních a církevních knihoven v České republice
Řešitel/ka v MÚA: Stanislav Petr
Řešeno v období: 2002–2004
GA409/01/0878
Obraz Ruska v české politice 1848 - 1914
Řešitel/ka v MÚA: ?
Řešeno v období: 2001–2003
GA409/01/0875
Velká válka (1914-1918) ve světle korespondence T.G. Masaryka a Edvarda Beneše
Řešitel/ka v MÚA: Dagmar Hájková
Řešeno v období: 2001–2003
GA401/00/P022
Filozofie náboženství T. G. Masaryka
Řešitel/ka v MÚA: Daniel Toth
Řešeno v období: 2000–2001
GA409/99/0793
Vydání 27. a 28. svazku Spisů T.G. Masaryka. Sněmování a parlamentní řeči.
Řešitel/ka v MÚA: Vratislav Doubek
Řešeno v období: 1999–2001
GA404/99/0566
Průvodce po rukopisných fondech muzeí v České republice
Řešitel/ka v MÚA: Stanislav Petr
Řešeno v období: 1999–2001
GA404/99/0565
Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea
Řešitel/ka v MÚA: Pavel Brodský
Řešeno v období: 1999–2000
GA403/99/0792
Vydání spisu T:G. Masaryka : Otázka sociální
Řešitel/ka v MÚA: Jindřich Srovnal
Řešeno v období: 1999–2000
GA409/98/1132
Srovnání politických systémů Československa,Německa a Rakouska 1918-1933/4
Řešitel/ka v MÚA: Eva Broklová
Řešeno v období: 1998–2000
GA409/98/1131
Vydání 17.svazku Spisů T.G.Masaryka :Přednášky z osmdesátých let
Řešitel/ka v MÚA: Stanislav Polák
Řešeno v období: 1998–1998
GA409/98/1130
Vydání spisů T.G.Masaryka:Přednášky z dějin filozofie,Česká otázka,Naše nynější krize,Jan Hus
Řešitel/ka v MÚA: Jiří Brabec
Řešeno v období: 1998–1999
GA404/98/1134
Soupis rukopisů knihovny Premonstrátského kláštera v Teplé
Řešitel/ka v MÚA: František Hoffmann
Řešeno v období: 1998–1999
GA409/97/0818
Ruská a ukrajinská emigrace v meziválečném Československu ( kulturní a vědecký přínos ) II.
Řešitel/ka v MÚA: Ljubov Běloševská
Řešeno v období: 1997–1999
GA409/97/0661
Technokratické tendence v českých intelektuálních a politických dějinách, 1900 - 1950
Řešitel/ka v MÚA: Jan Janko
Řešeno v období: 1997–1999
GA405/97/0710
Příprava edice Besed Řehoře Velikého, českocírkevně slovanské památky vzniklé v Čechách v 11.století
Řešitel/ka v MÚA: Václav Konzal
Řešeno v období: 1997–1999
GA404/97/0844
Český venkov 1470 - 1530
Řešitel/ka v MÚA: Antonín Kostlán
Řešeno v období: 1997–1998
GA404/96/1330
Průvodce po rukopisných fondech archivů v českých zemích
Řešitel/ka v MÚA: Stanislav Petr
Řešeno v období: 1996–1998
GA405/95/0580
Česká bible hlaholská
Řešitel/ka v MÚA: Ludmila Pacnerová
Řešeno v období: 1995–1997
GA405/94/0552
Popis nové slovní zásoby s využitím počítačové techniky
Řešitel/ka v MÚA: Nikolaj Savický
Řešeno v období: 1994–1996

Mezinárodní projekty LA

GF17-33831L
Veteráni první světové války v Československu a Rakousku 1918-1938
Řešitel/ka v MÚA: Rudolf Kučera
Řešeno v období: 2017–2019

Juniorské granty

GJ15-17658Y
Od tkalcovského stavu k tovární výrobě: industriální architektura českých zemí v evropském kontextu, 1848-1914
Řešitel/ka v MÚA: Zdeněk Nebřenský
Řešeno v období: 2015–2017

Postdoktorandské granty

GPP410/12/P671
Politiky židovské identity v českých zemích (1860-1938)
Řešitel/ka v MÚA: Vít Strobach
Řešeno v období: 2012–2016
GPP406/12/P688
Interpretace české moderny v německých časopisech 1880-1910
Řešitel/ka v MÚA: Lucie Merhautová
Řešeno v období: 2012–2016
GPP410/10/P316
Práce, národ, gender. Dělnické hnutí v českých zemích 1914-1918
Řešitel/ka v MÚA: Rudolf Kučera
Řešeno v období: 2010–2012
GP409/09/P636
Československo-rakouské vztahy 1918-1938
Řešitel/ka v MÚA: Ota Konrád
Řešeno v období: 2009–2011
GP409/07/P258
Mezi honorací a masou. Národní strana (staročeská) 1861-1918
Řešitel/ka v MÚA: Luboš Velek
Řešeno v období: 2007–2009

Evropský sociální fond (ESF)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

EE2.3.20.0125
Výzkum modelů reprezentací v literárních diskurzech
Řešitel/ka v MÚA: Ivan Šedivý
Řešeno v období: 2012–2014

Technologická agentura ČR

ÉTA. Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění

TL01000046
HistoryLab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti
Řešitel/ka v MÚA: Michal Kurz
Řešeno v období: 2018–2021
TL01000366
Integrace a segregace v prostoru města: dějiny holokaustu v Praze prostřednictvím mobilní webové aplikace
Řešitel/ka v MÚA: Michal Frankl
Řešeno v období: 2018–2021

Ministerstvo kultury

Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

DG20P02OVV006
HIKO – historické korespondenční sítě. Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu
Řešitel/ka v MÚA: Adéla Jůnová Macková
Řešeno v období: 2020–2022
DG18P02OVV026
Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918
Řešitel/ka v MÚA: Martin Jemelka
Řešeno v období: 2018–2021
DG18P02OVV025
Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu
Řešitel/ka v MÚA: Luboš Velek
Řešeno v období: 2018–2022
DG16P02H015
Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800
Řešitel/ka v MÚA: Marta Hradilová
Řešeno v období: 2016–2020

Vědeckodokumentární zhodnocení vývoje českého hudebního, divadelního a výtvarného umění, české literární historie, teorie a kritiky - profilace autorů, osobností, institucí. Propagace národní kultury v zahraničí

DA00P01OLK001
Bibliografie publikovaných textů Tomáše Garrigua Masaryka a prací o jeho životě a díle
Řešitel/ka v MÚA: Jana Malínská
Řešeno v období: 2000–2004

Akademie věd ČR

Strategie AV21

Formy a funkce komunikace
Řešitel/ka v MÚA:
Řešeno v období: 2015–2020
Evropa a stát: Mezi barbarstvím a civilizací
Řešitel/ka v MÚA:
Řešeno v období: 2015–2021
Paměť v digitálním věku
Řešitel/ka v MÚA:
Řešeno v období: 2015–2021

Podpora rozvoje přístrojového vybavení

IPP1075701
Inteligentní systém přenosu a zpracování vědeckých dat
Řešitel/ka v MÚA:
Řešeno v období: 1997–1999

Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR

R300772101
Havlíčku, Havle! Konference k příležitosti 200. narození Karla Havlíčka Borovského
Řešitel/ka v MÚA: Anna Jonáková
Řešeno v období: 2021–2022
R300772001
Josef Dürich, zapomenutý vítěz
Řešitel/ka v MÚA: Vratislav Doubek
Řešeno v období: 2020–2021
R300771801
Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin
Řešitel/ka v MÚA: Hana Kábová
Řešeno v období: 2018–2019

Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů

L300771751
Cannons and beer. The changing social metabolism of the city of Plzeň/Pilsen in the long 19th century
Řešitel/ka v MÚA: Bianca Hoenig
Řešeno v období: 2018–2018
L300771701
Protests and Parades: National day commemorations in Hungary and Czechoslovakia, 1918–1989
Řešitel/ka v MÚA: Andrea Talabér
Řešeno v období: 2017–2018
L300771601
Postavení technických oborů v ČSAV. Ústav teoretické a aplikované mechaniky (1953–1992)
Řešitel/ka v MÚA: Věra Dvořáčková
Řešeno v období: 2016–2017
L300771551
Malý národ ve věku impérií: Utváření českého národa v globalizujícím se světě v letech 1848-1938
Řešitel/ka v MÚA: Michael Dean
Řešeno v období: 2016–2017
L300771451
Orientální ústav a jeho úloha při československém pronikání do Orientu
Řešitel/ka v MÚA: Adéla Jůnová Macková
Řešeno v období: 2014–2016

Mobilitní projekty

BAS-17-20
Bulharsko-české kulturní a vědecké vztahy v 19. a 20. století na základě dokumentace v archivech BAN a AV ČR
Řešitel/ka v MÚA: Jan Rychlík
Řešeno v období: 2017–2019
PAU-16-02
Výměna inspirace a vědění v komunikaci českých a polských vědců
Řešitel/ka v MÚA: Jan Chodějovský
Řešeno v období: 2016–2018

Juniorské granty

KJB800770701
Ivan Málek a vědní politika 1952-1989
Řešitel/ka v MÚA: Martin Franc
Řešeno v období: 2007–2009

Badatelské granty

IAA800770901
Mnichov v pamětech současníků
Řešitel/ka v MÚA: Josef Tomeš
Řešeno v období: 2009–2011
IAAX00630801
Čeští vědci v exilu 1948-1989
Řešitel/ka v MÚA: Milena Josefovičová
Řešeno v období: 2008–2011
IAA8077302
Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425-1442. Edice
Řešitel/ka v MÚA: František Hoffmann
Řešeno v období: 2003–2004
IAE9077902
Soupis rukopisů sbírky A.B.Mitrovského v Archivu města Brna
Řešitel/ka v MÚA: Stanislav Petr
Řešeno v období: 1999–1999
IAE9077701
Vědy o životě v českých zemích 1750 - 1950
Řešitel/ka v MÚA: Jan Janko
Řešeno v období: 1997–1997
IAC0077501
Morfosyntaktické struktury baltských jazyků z hlediska funkčního popisu
Řešitel/ka v MÚA: Tomáš Hoskovec
Řešeno v období: 1996–1996
IAA0077601
Stručná mluvnice ukrajinštiny
Řešitel/ka v MÚA: Růžena Šišková
Řešeno v období: 1996–1998
IAA977402
Řecko-staroslověnský slovník-index II.
Řešitel/ka v MÚA: Emilie Bláhová
Řešeno v období: 1994–1996
IAA977103
Monografické a materiálové příspěvky k poznání jihokarpatských nářečí na východním Slovensku
Řešitel/ka v MÚA: Oldřich Leška
Řešeno v období: 1993–1995
IA96254
Velká Morava a vznik slovanské vzdělanosti
Řešitel/ka v MÚA: Vladimír Vavřínek
Řešeno v období: 1992–1993
IA97708
Česká politika v devadesátých létech minulého století
Řešitel/ka v MÚA: Zdeněk Šolle
Řešeno v období: 1991–1993
IA96113
Řecko-staroslověnský slovník - index
Řešitel/ka v MÚA: Emilie Bláhová
Řešeno v období: 1991–1993
IA95610
Jiří Polívka - slovesný komparatista (historickokritická monografie)
Řešitel/ka v MÚA: Libuše Benešová
Řešeno v období: 1991–1993

Rozvoj badatelského výzkumu

KSK8015116
Aktuální otázky českých dějin v mezinárodních souvislostech
Řešitel/ka v MÚA: Ivan Šedivý
Řešeno v období: 2001–2004
KSK3077601
Myšlení, věda a kultura v českých zemích
Řešitel/ka v MÚA: Antonín Kostlán
Řešeno v období: 1996–2000
KSK3015601
Dějiny českých zemí v mezinárodním kontextu
Řešitel/ka v MÚA:
Řešeno v období: 1996–2000

Podpora cíleného výzkumu

IBS7090001
Aplikace výsledků bádání o demokratických tradicích české společnosti a státnosti ve školním vzdělávání
Řešitel/ka v MÚA: Eva Broklová
Řešeno v období: 2000–2004

Doplňkové publikační granty

ICE800770601
Výbor z paleografických a kodikologických studíí Jiřího Pražáka
Řešitel/ka v MÚA: Stanislav Petr
Řešeno v období: 2006–2006
ICE8077303
Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven
Řešitel/ka v MÚA: Jiří Kejř
Řešeno v období: 2003–2003

European Commission

HORIZON.1.3.1

101129732
European Holocaust Research Infrastructure (EHRI-IP)
Řešitel/ka v MÚA: Michal Frankl
Řešeno v období: 2024–2026

ERC Consolidator Grant

819461
Unlikely refuge? Refugees and citizens in East-Central Europe in the 20th century (UnRef)
Řešitel/ka v MÚA: Michal Frankl
Řešeno v období: 2019–2025

H2020-EU.1.4.1.2

871111
European Holocaust Research Infrastructure (EHRI-3)
Řešitel/ka v MÚA: Michal Frankl
Řešeno v období: 2020–2025

International Visegrad Fund

Strategic Grants

22310209
Early Music in Central Europe: Collaborated Research, Migrating Sources, Transregional Connections
Řešitel/ka v MÚA: Hana Vlhová-Wörner
Řešeno v období: 2023–2026

Massachusetts Institute of Technology

MIT-Czech Republic Seed Fund

Institutional Data Shaping Digital History
Řešitel/ka v MÚA: Jan Vondráček
Řešeno v období: 2022–2024

Grantová agentura ČR

Standardní projekty

GA24-12500S
Zaměstnanecké bydlení v českých zemích v industriální éře (1830–1950): diskurz a politiky, vzory a realizace
Řešitel/ka v MÚA: Martin Jemelka
Řešeno v období: 2024–2026
GA24-12679S
Z bojovníků hrdinové. Veteráni 2. světové války a politika uznání v českých zemích ve 20. století
Řešitel/ka v MÚA: Václav Šmidrkal
Řešeno v období: 2024–2026
GA23-05045S
Symboly vědy 1945–1970
Řešitel/ka v MÚA: Věra Dvořáčková
Řešeno v období: 2023–2025
GA22-15915S
„Hrad“ v roli mocenského, administrativního a duchovního centra meziválečného Československa (1918-1938)
Řešitel/ka v MÚA: Jan Hálek
Řešeno v období: 2022–2024
GA22-10401S
Písemná kultura v prostředí premonstrátského řádu v Čechách pozdního středověku (1300–1420)
Řešitel/ka v MÚA: Marta Hradilová
Řešeno v období: 2022–2024
GA21-24776S
Felix Weltsch, Jindřich Kohn a intelektuální dějiny v meziválečném Československu
Řešitel/ka v MÚA: Milan Hanyš
Řešeno v období: 2021–2024
GA21-02993S
Katoličtí měšťané z husitských měst (1419–1436)
Řešitel/ka v MÚA: Ondřej Vodička
Řešeno v období: 2021–2023
GA21-03708S
„Válka ševců“: Obuvnictví a obuvnický průmysl v Předlitavsku za první světové války
Řešitel/ka v MÚA: Martin Jemelka
Řešeno v období: 2021–2023

Mezinárodní projekty LA

GF24-10511K
Recepce francouzské liturgické hudby ve střední Evropě ve vrcholném středověku
Řešitel/ka v MÚA: Hana Vlhová-Wörner
Řešeno v období: 2024–2027
GF24-12195K
Občanská společnost a zrod voleb: volební kultura revoluce 1848 na příkladu českých zemí, Haliče a Bukoviny
Řešitel/ka v MÚA: Luboš Velek
Řešeno v období: 2024–2026
GF21-45624L
Československo-polské vědecké sítě v čase Studené války mezi velkou politikou a individuálními strategiemi
Řešitel/ka v MÚA: Jan Jakub Surman
Řešeno v období: 2021–2024
GF21-30350K
Živit vítězství: Zásobování potravinami a postimperiální přechod v Českých zemích a ve Slovinsku, 1918–1923
Řešitel/ka v MÚA: Václav Šmidrkal
Řešeno v období: 2021–2024

EXPRO

GX19-28306X
Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století
Řešitel/ka v MÚA: Hana Vlhová-Wörner
Řešeno v období: 2019–2023

Postdoc individual fellowship

GN22-36033O
Koncept a užití kontrafakta v liturgickém zpěvu pozdního středověku
Řešitel/ka v MÚA: Rhianidd Hallas
Řešeno v období: 2022–2024

John Templeton Foundation

Cultural Evolution Society Transformation Fund (CES TF)

The Genome of Melody: applying bioinformatics to study the evolution of plainchant and sacred song
Řešitel/ka v MÚA: Jan Hajič
Řešeno v období: 2023–2024

Ministerstvo kultury

Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (NAKI III)


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekty velkých výzkumných infrastruktur

LM2023062
Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy
Řešitel/ka v MÚA: Michal Frankl
Řešeno v období: 2023–2026

Akademie věd ČR

Strategie AV21

Identity ve světě válek a krizí
Řešitel/ka v MÚA: Martin Klečacký
Řešeno v období: 2024–2028
Anatomie evropské společnosti, historie, tradice, kultura, identita
Řešitel/ka v MÚA:
Řešeno v období: 2022–2026
Odolná společnost pro 21. století
Řešitel/ka v MÚA:
Řešeno v období: 2021–2025
Voda pro život
Řešitel/ka v MÚA:
Řešeno v období: 2020–2024

Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR

R300772302
Mezi obcí a státem. Fenomén okresní samosprávy v českých zemích 1848–2002
Řešitel/ka v MÚA: Martin Klečacký
Řešeno v období: 2023–2023
R300772301
Středověké a raně renesanční knihy z Olomouce: nové pohledy a poznatky
Řešitel/ka v MÚA: Soňa Černá
Řešeno v období: 2023–2024

Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů

L300772251
Literary Science in Exile: Ukrainian Scholars and Scholarly Infrastructure in Czechoslovak First Republic
Řešitel/ka v MÚA: Galina Babak
Řešeno v období: 2022–2024

Mobilitní projekty

PAU-23-01
Divided and connected by mountain ridges. Exchange of inspiration and knowledge on the line between Prague and Krakow
Řešitel/ka v MÚA: Jan Chodějovský
Řešeno v období: 2023–2025

Lumina quaeruntur

LQ300772201
„Obrazy vědy“ v Československu 1918–1945–1968
Řešitel/ka v MÚA: Jan Jakub Surman
Řešeno v období: 2022–2026

MÚA AV ČR

Interní projekty

Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka
Řešitel/ka v MÚA: Lucie Merhautová
Řešeno v období: od 2015
Dějiny Československé akademie věd (1953–1992)
Řešitel/ka v MÚA: Martin Franc
Řešeno v období:
Generální katalog rukopisů uložených na území ČR a rukopisných bohemik v zahraničí
Řešitel/ka v MÚA: Oddělení pro soupis a studium rukopisů
Řešeno v období: od 1969

Související obsah

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #