cart
0

Havlíčku, Havle! Konference k příležitosti 200. narození Karla Havlíčka Borovského

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
R300772101
Typ projektu
Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR
Rok zahájení
2021
Rok ukončení - konsolidovaný
2022
Řešitel/ka v MÚA
Anna Jonáková
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Partner regionální spolupráce: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

Při příležitosti 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského (31. 10. 1821 – 29. 7. 1856) připravuje Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Muzeem Vysočina Havlíčkův Brod dvoudenní vědeckou konferenci věnovanou životu a dílu tohoto významného rodáka z Vysočiny. Součástí konference budou i dva diskuzní bloky určené především středoškolákům a též diskuzní blok pro interesovanou laickou veřejnost. Začlenění těchto bloků sleduje nejen popularizaci díla a odkazu K. Havlíčka Borovského v širší veřejnosti Havlíčkova rodného kraje, ale též popularizaci vědy jako takové. Osobnost K. Havlíčka Borovského bude zájemcům z řad středoškoláků představena předními vědci z oboru historie, literární vědy, žurnalistiky atd. Podvečerní panel určený širší veřejnosti pak bude spojený s diskusí o významu K. Havlíčka Borovského nejen směrem do minulosti, ale i do současnosti, a to zejména v souvislosti se stále aktuálními otázkami demokracie, občanských práv a svobod a formování občanské společnosti. Tématy, která stále rezonují i v naší současné společnosti. Během vědecké části konference (přístupné pochopitelně i širší veřejnosti) představí odborníci aktuální témata a výsledky týkající se výzkumu života, díla a odkazu K. Havlíčka Borovského v kontextu dějin české a středoevropské společnosti 19. a 20. století.

Předpokládané výstupy projektu:

  1. dopolední a odpolední panel určený středoškolským studentům, 26. října 2021, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod; organizačně garantuje Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i.
  2. večerní panel určený veřejnosti, 26. října 2021, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod; organizačně garantuje Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
  3. vědecká konference, 27. října 2021, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod; garantuje Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #