cart
0

Česká národní elita: T. G. Masaryk a představitelé Národní strany v Čechách

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA409/07/0239
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2007
Rok ukončení - konsolidovaný
2009
Řešitel/ka v MÚA
Helena Kokešová
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Výzkum bude zaměřen na vývoj vztahů T. G. Masaryka s jednotlivými reprezentanty a sympatizanty Národní strany v Čechách, objasnění jeho postavení v české společnosti a jeho role v tehdejším vědeckém, kulturním a především politickém životě. Zachytí snahyT. G. Masaryka a dalších stoupenců realismu o zapojení do českého politického života a do politického systému Rakousko-Uherska. Práce vznikne na základě pramenného výzkumu v Archivu Ústavu T. G. Masaryka, Archivu Akademie věd, v Archivu Národního muzea,v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, Národním archivu, Archivu hlavního města Prahy a řadě okresních archivů a muzeí. Bude též vycházet z dalšího pramenného materiálu, mj. Masarykových rukopisných záznamů a ze Zápisků M. Červinkové-Riegrové, z dobového tisku, z vydaných pamětí a z dosavadních výsledků historické vědy. Výsledkem projektu by měla být publikace, která zahrne syntetickou studii a edice vzájemné korespondence T. G. Masaryka s představiteli staročeské strany.