cart
0

Soupis rukopisů svatojakubské knihovny v Brně

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA404/05/0122
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2005
Rok ukončení - konsolidovaný
2007
Řešitel/ka v MÚA
Stanislav Petr
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR
Knihovna při kostele sv. Jakuba v Brně je naší nejvýznamnější dochovanou historickou farní knihovnou. Je deponována v Archivu města Brna a obsahuje 125 středověkých rukopisů. Téměř polovinu rukopisů tvoří liturgické rukopisy, často bohatě iluminované, které představují významný doklad moravské knižní malby. Mezi zbývajícími rukopisy je zastoupena homiletika, biblistika, hagiografie, kanovnické právo, filosofie a patristika. Fond nemá kromě inventáře z počátku 19.století dosud žádnou pomůcku, která by jej badatelům zpřístupnila. Předpokládaný katalog poskytne odborné veřejnosti řady vědních oborů kritický popis uložených rukopisů zpřístupňující tuto důležitou památku našeho kulturního dědictví k následnému využití pro další vědeckou práci.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #