V době od 13. 8. do 3. 9. 2018 nebudou z provozních důvodů vyřizovány objednávky publikací.


Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).

Ústav T. G. Masaryka, o. p. s.