cart
0

„Válka ševců“: Obuvnictví a obuvnický průmysl v Předlitavsku za první světové války

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA21-03708S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2021
Rok ukončení - konsolidovaný
2023
Řešitel/ka v MÚA
Martin Jemelka
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Projekt je soustředěn na obuvnictví a obuvnický průmysl jako důležitý segment válečné ekonomiky Předlitavska v letech 1914–1918. Pozornost je věnována malovýrobcům, výrobním družstvům i průmyslovým producentům, distributorům, drobným spotřebitelům i masovým odběratelům vojenské, pracovní a civilní obuvi v čele s armádou. Pozornost je upřena k válečným ústřednám kůží a obuvi, které byly platformou konsolidace trhu i kolbištěm konkurenčních zápasů. Projekt se soustřeďuje i na nové strategie v podmínkách řízené ekonomiky, včetně legislativních změn, technologických inovací a recyklace obuvi. Klíčovým tématem je samotná obuv a její proměny. Tematizovány jsou i změny spotřebního chování a hodnoty obuvi v každodenním životě, sociálních konfliktech a kulturních souřadnicích války. Výsledkem projektu je kolektivní vědecká monografie a série studií v mezinárodních časopisech.

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #