Badatelna

 

Knihovna

 

Právě vyšlo

Dy kunst gelopt vor ritter und knechten. Analýza, edice a překlad tzv. kodexu Wallerstein, části A a B (UB Augsburg, Cod. I.6.4º 2, fol. 1r–74v)

VODIČKA, Ondřej. Dy kunst gelopt vor ritter und knechten. Analýza, edice a překlad tzv. kodexu Wallerstein, části A a B (UB Augsburg, Cod. I.6.4º 2, fol. 1r–74v).. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v.v.i.. 301 stran. ISBN 978-80-88304-44-9

Zastřené počátky sociálního státu. Nacionalismus a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava

ŠUSTROVÁ, Radka. Zastřené počátky sociálního státu. Nacionalismus a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Argo, 2021. 530 stran. Každodenní život, 76. ISBN 978-80-257-3280-9 (Argo), 978-80-88304-35-7 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

Korespondence Ervína Špindlera s manželkou Marií

JONÁKOVÁ, Anna. Korespondence Ervína Špindlera s manželkou Marií. Praha: NLN, 2021.301 stran. Egot, 25. ISBN 978-80-7422-766-0 (NLN), 978-80-88304-39-5  (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže

ČERNÝ, Pavol. Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže. Praha -Olomouc :Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. Praha - Olomouc , 2020. 1107 stran. ISBN 978-80-88304-43-2, 978-80-88304-33-3 (soubor), 978-80-88304--42-5 (textový svazek)

Střed | Centre, 2020/1

Deviance and Society. Perspectives on Crime in Central Europe 1800–1968

Čas změny. Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku

CIBULKA, Pavel — KLADIWA, Pavel — POKLUDOVÁ, Andrea — POPELKA, Petr — ŘEPA, Milan. Čas změny. Morovský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku  Praha - Ostrava: Masarykův ústav a Archiv AV ČR,v.v.i., Ostravská univerzita a Historický ústav AV ČR, v.v.i. 2021. ISBN 978-80--88304-47-0 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR), 978-80-7599-225-3 (Ostravská univerzita), 978-80-7286-369-3 (Historický ústav AV ČR)

Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938)

JEMELKA, Martin a ŠTOFANÍK, Jakub. Víra a nevíra ve stínu továrních komínů - Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918-1938). První vydání. Praha: Academia, 2020. 396 stran. České moderní dějiny; 10. ISBN 978-80-200-3153-2 (Academia), 978-80-88304-27-2 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.)

Karel Kazbunda: Mé archivní poslání ve Vídni 1919–1923

KAHUDA, Jan. Karel Kazbunda : Mé archivní poslání ve Vídni 1919-1923 .Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2020, 336 s. Ego. ISBN 978-80-7422-635-9 (NLN), 978-80-88304-28-9 (MÚA), 978-80-7469-095-2 (NA)

Führer, Akteure hinter den Kulissen oder Tatenlos Zuschauende? Der deutsch-tschechische Ausgleich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus der Perspektive der Vertreter der Staats und Selbstverwaltung.

KLEČACKÝ, Martin a Martin KLEMENT. Führer, Akteure hinter den Kulissen oder Tatenlos Zuschauende? Der deutsch-tschechische Ausgleich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus der Perspektive der Vertreter der Staats- und Selbstverwaltung. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. Studie z moderních českých dějin. ISBN 978-80-88304-22-7

Československo a Svatý stolec. II/3. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1929-1931)

Pavel Helan (ed.), Československo a Svatý stolec. II/3. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti. 1929–1931. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 2020.  ISBN : 978-80-88304-32-6

Jaroslav Werstadt (1888-1970). O minulosti pro přítomnost

HOFFMANNOVÁ, Jaroslava. Jaroslav Werstadt (1888-1970). O minulosti pro přítomnost. Praha: Vyšehrad, 2020. 355 stran. Velké postavy českých dějin, 29. ISBN 978-80-7601-363-6

 

Adresa

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00

 

tel: +420 286 010 110
e-mail: mua@mua.cas.cz
ID datové schránky: cgsns2j 
IČO: 67985921 (neplátce DPH)

DIČ: CZ67985921 (osoba identifikovaná k DPH)
číslo účtu: 7654270028 / 5500

 

Informace o podatelně