cart
0

Československo-polské vědecké sítě v čase Studené války mezi velkou politikou a individuálními strategiemi

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GF21-45624L
Typ projektu
Mezinárodní projekty LA
Rok zahájení
2021
Rok ukončení - konsolidovaný
2024
Řešitel/ka v MÚA
Jan Jakub Surman
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Exaktní a sociální vědci v Polsku a Československu vstoupili do poválečné doby s vizemi demokratického vzdělávání, s nadějemi nových metod a se sítěmi vědeckých kontaktů z předválečné éry. Náš projekt se zaměří na matematiky a další příbuzné vědce (odvětví aplikované matematiky, kybernetiky, astronomie, geologie), dále na ekonomy a sociology z obou zemí, a na to, jak jejich politicky relevantní výzkum vyústil v bilaterální spolupráci. Zvolený metodologický přístup – výzkum sítí na základě ego-dokumentů a orální historie – přináší preciznější pohled na bilaterální kontakty, než umožňují tradiční historiografické postupy. Náš přístup k pramenům potvrzuje tezi, že propojování v době Studené války lze lépe studovat zdola než začínat od politicky předepsané normy.