cart
0

Myšlení, věda a kultura v českých zemích

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
KSK3077601
Typ projektu
Rozvoj badatelského výzkumu
Rok zahájení
1996
Rok ukončení - konsolidovaný
2000
Řešitel/ka v MÚA
Antonín Kostlán
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR
Další příjemci
Filosofický ústav AV ČR
Dějiny knižní kultury v českých zemích v 16.-18. století. Kognitivní psychologie: mentální reprezentace a mentální modely, metateorie a historie psychologie. Právně informatické a empiricky orientované přístupy a metody ve výzkumu práva. Aktuální problémy významných filozofických směrů 20. stol. a morální a politické filozofie. Dějiny českého filozofického myšlení v jejich evropském a světovém kontextu. Edice a interpretace latinského písemnictví v českých zemích. Antické tradice v českých zemích. Staroslověnská duchovní kultura na Velké Moravě a v Přemyslovských Čechách. Souborný průzkum výtvarného umění a architektury 14. a 15. století v českých zemích v kontextu evropské kultury. Komplexní zpracování výtvarného umění a architektury v českých zemíchve světle evropského myšlení 16. a 17. století. Dějiny vědy, vědeckých institucí a osobností v českých zemích (i v mezinárodním kontextu).