cart
0

Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820–1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA15-17092S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2015
Rok ukončení - konsolidovaný
2017
Řešitel/ka v MÚA
Miroslav Kunštát
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Další příjemci
Masarykova univerzita / Filozofická fakulta
Projekt zachycuje vztah katolíků i celé společnosti českých zemí k Římu a papeži v perspektivě moderní éry. Analyzuje ideové zdroje ultramontánního myšlení, klade otázky po zemských a národních specifikách recepce ultramontanismu, včetně paralel k vývoji v okolních zemí. Zmapuje pronikání autority papeže, ultramontánního myšlení a politického katolicismu do kapitul, teologických fakult a vnitřního světa kléru. Zabývá se recepcí ultramontanismu v liberálním, konzervativně-aristokratickém a socialistickém prostředí, mj. v podobě proměn diskursu o papežství a jeho autoritě, o vztahu římské církve k moderně, demokracii, nacionalismu nebo k sociální otázce, o roli ultramontanismu v místní podobě tzv. kulturního boje. Projekt nabídne periodizaci jeho vývoje, který mezi Čechy a českými Němci probíhal asynchronně. Formulována bude širší definice ultramontanismu v jeho časově podmíněných, místně specifických a ideologicky příznakových variacích a instrumentalizacích.