cart
0

Archivní Vademecum

Archivní Vademecum poskytuje přehled o všech archivních fondech, sbírkách a pomůckách uložených v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR. Nabízí hledání podle názvů fondů a sbírek, podle jejich původců, na základě tematických skupin a v evidenci pomůcek. Dále umožňuje fulltextové hledání. Obsažené údaje se liší podle stavu zpracování jednotlivých fondů a sbírek. Komfortní hledání ve fondu je možné, je-li opatřen elektronickou pomůckou. Vyhledaný inventární záznam je možné prostřednictvím košíku objednat ke studiu do badatelny.

vstup do vademeca

Jak s Vademecem pracovat?

Prohlédněte si naše fondy

Všechny archiválie (např. listiny, spisy, úřední knihy, mapy, fotografie) tvoří fondy či sbírky zpravidla podle provenienčního principu. K orientaci ve zpracovaných, veřejnosti přístupných fondech a sbírkách slouží archivní pomůcky. Jejich základním typem jsou inventáře, obsahující seznam tzv. inventárních jednotek, úvod se studií o historii fondu a jeho původci atd. Inventární jednotky mohou představovat jednotlivé archiválie, většinou se však jedná o skupinu archiválií. Proto je zapotřebí, se znalostí činnosti původce a na základě obsahu a časového rozmezí, odhadnout jednotky, které mohou hledaný údaj poskytnout. Dalšími typy pomůcek jsou katalogy, popisující každou jednotlivou archiválii, a dílčí inventáře, vyhotovené pouze pro část fondu nebo sbírky. Dočasnými pomůckami jsou manipulační seznamy a prozatímní inventární seznamy.

Vyhledejte fond nebo přímo inventární záznam

Archivní Vademecum poskytuje v záložce „Nápověda“ přehledný návod k vyhledávání. Při procházení záznamů nebo po vyhledání je na každé úrovni popisu možné vygenerovat „Přímý odkaz na záznam“.
Pokud jsou archiválie digitalizované, lze je v příslušném inventárním záznamu přímo zobrazit.

Objednejte si archiválie ke studiu

Vyhledaný inventární záznam vložte do košíku. Obsah košíku si následně můžete tlačítkem „Rezervovat“ objednat ke studiu do badatelny.

Mohlo by vás zajímat