cart
0

Česká bible hlaholská

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA405/95/0580
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
1995
Rok ukončení - konsolidovaný
1997
Řešitel/ka v MÚA
Ludmila Pacnerová
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR (Slovanský ústav AV ČR)

Význam staročeského biblického překladu v hlaholské bibli Vyšebradské pro dějiny čes.jazyka a literatury rozpoznal jasnozřivě před 200 léty genius J.Dobrovského, významné studie o staročeských textech emauzských hlaholášů sepsali mj. J.Vajs, F.Ryšánek aV.Kyas. Texty samy zůstaly většinou nevydány. Navrhovatelka postupně vydala a kriticky zhodnotila všechny fragmenty 14.-15.stol. - Pasionál, Comestor, Legendu aureu i zlomky biblické. Text nejrozsáhlejší a badatelsky nejdůležitější, bible Vyšebrodská z r.1416, zůstává bohemistům, biblistům i kulturním historikům neznalým hlaholice uzavřen. Navrhovatelka z něho zpracovala lexikální varianty pro Kyasovu pětidílnou edici nejstarší staročeské bible. Právě k této edici a k edici české řady biblí v souboru Biblia Slavica (Paderborn) by edice České bible hlaholské tvořila potřebný doplněk . Přepis 258 čtyřsloupcových folií by představoval 1032 stran, úvodní studie 30-50 stran. Splnilo by se přání Dobrovského:'Es ware zu wunschen, dass sich jemand die Muhe nah

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #