cart
0

Příprava edice Besed Řehoře Velikého, českocírkevně slovanské památky vzniklé v Čechách v 11.století

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA405/97/0710
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
1997
Rok ukončení - konsolidovaný
1999
Řešitel/ka v MÚA
Václav Konzal
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR (Slovanský ústav AV ČR)

Text zvaný Besědy je církevněslovanským překladem 40 homílií na evangelia sepsaných papežem Řehořem Velikým. Tento církevněslovanský překlad vznikl v Sázavském klášteře ve 2.pol.11.století. Text nebyl dosud vydán. Navrhovaný projekt obnáší : 1) přepis nejstaršího rukopisu památky ( Pogodinova č.70 ) ze 13.st., který se nyní chová v Ruské národní knihovně v St. - Petěrburgu, 2) připojení variant ze 3 variantních rukopisů, 3) zpracování slovníku - indexu k památce s použitím latinské předlohy. Základní rukopis této církevněslovanské památky obsahuje 328 folií psaných ve dvou sloupcích po 23-25 řádcích.