cart
0

Voda pro život

Poskytovatel
AV ČR
Typ projektu
Strategie AV21
Rok zahájení
2020
Rok ukončení - konsolidovaný
2024
Hlavní příjemce
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR
Další příjemci
Biologické centrum AV ČR; Geologický ústav AV ČR; Mikrobiologický ústav AV ČR; Sociologický ústav AV ČR; Ústav chemických procesů AV ČR; Ústav fyziky atmosféry AV ČR; Ústav informatiky AV ČR; Ústav pro hydrodynamiku AV ČR; Ústav pro výzkum globální změny AV ČR; Ústav státu a práva AV ČR; Ústav teorie informace a automatizace AV ČR; Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Cíle projektu:

  • Propojení výzkumu a praxe ve vodním hospodářství.
  • Osvěta v oblasti nakládání s vodními zdroji.
  • Vývoj nových technologií úpravy a čištění vody reagujících na aktuální znečištění (organické látky, mikropolutanty).
  • Objasnění principů vzniku, šíření ale i odbourávání znečištění v přirozených ekosystémech.
  • Studium procesů ovlivňujících retenci vody v krajině.
  • Studium dopadu klimatické změny na vodní cyklus a režim vody v krajině.