cart
0

Meziknihovní výpůjční služba

Výpůjčky z fondů jiných knihoven (v rámci tuzemských meziknihovních a mezinárodních výpůjčních služeb) poskytuje knihovna pouze zaměstnancům MÚA AV ČR. Externí uživatelé mohou využít tuto službu prostřednictvím knihovny své domovské instituce. Meziknihovní výpůjčky jiným knihovnám jsou poskytovány podle knihovního řádu.


Meziknihovní výpůjčky pro knihovny

Meziknihovní výpůjčky pro knihovny z fondů, které Masarykův ústav a Archiv AV ČR vlastní nebo spravuje, upravuje knihovní řád. Výpůjčky mohou žádat knihovny přímo e-mailem na adresu knihovna@mua.cas.cz nebo přes formulář Souborného katalogu ČR. Část knihovního fondu, konkrétně Knihovna T. G. Masaryka a historické knihovní sbírky vázané na archivní fondy (nakladatelství Academia, Veda, Česká akademie věd a umění, Kabinet Zdeňka Nejedlého, Knihovna Zdeňka Nejedlého, Knihovna Ladislava Štolla a další jednotlivé svazky) jsou konzervačními knihovními fondy a meziknihovní výpůjční služby se v těchto případech neposkytují.

Pro vyřízení požadavku do mailu uveďte

  1. Název žádající knihovny, sigla
  2. Kontakt (adresa knihovny, e-mail)
  3. Specifikovat žádost: výpůjčka nebo kopie
  4. Autor, titul, ročník/rok, díl / rozsah stran, signatura v katalogu MÚA AV ČR

Meziknihovní výpůjčky pro zaměstnance MÚA AV ČR

Knihovna umožňuje žádosti o tuzemské meziknihovní a mezinárodní výpůjčky pouze svým registrovaným zaměstnancům. Pokud se žádaný titul nachází ve fondech jiných pražských knihoven, měl by žadatel realizovat takovou výpůjčku samostatně. Zahraniční tituly, které se nenacházejí v Souborném katalogu ČR, knihovna MÚA AV ČR objedná prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS). Tuzemská meziknihovní služba je provázena úhradou poštovného, v případě mezinárodní meziknihovní služby, zprostředkovávané Národní knihovnou ČR, se poplatek řídí příslušným ceníkem.

Pro vyřízení požadavku do mailu uveďte

  1. Jméno a příjmení žadatele (zaměstnance)
  2. E-mail
  3. Výpůjčka nebo kopie
  4. Způsob financování (pro MMVS)
  5. Autor, titul, vydavatel, ročník/rok, díl / rozsah stran