cart
0

Pro novináře

Zaměstnanci Masarykova ústavu a Archivu AV ČR aktivně spolupracují s médii. S jejich komentáři se můžete setkat jak na televizních obrazovkách, v rozhlase či v periodickém tisku.    

Seznam expertů

PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
dějiny ženského hnutí, ženských spolků a dívčích škol v českých zemíc
PhDr. Josef Tomeš, Ph.D.
teorie a praxe encyklopedické tvorby; česká biografická encyklopedistika
Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D.
dějiny české literatury 19. a první pol. 20. století; vztahy mezi českou a rakouskou literární modernou
PhDr. Jana Malínská, Ph.D.
dějiny ženského hnutí v českých zemích; bibliografie Masarykových textů a textů o TGM
doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.
kulturní a sociální aspekty středoevropských dějin 1848-1948
PhDr. Helena Kokešová, Ph.D.
archivní fondy T. G. Masaryka a E. Beneše
Mgr. Adéla Jůnová, Macková Ph.D.
dějiny vědeckých institucí a orientalistiky; dějiny cestování; hospodářské dějiny se vztahem k Orientu 1918-1938
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
moderní hospodářské a sociální dějiny; urbánní dějiny; dějiny českého dělnictva; dějiny průmyslového Ostravska; dějiny koncernu Baťa
PhDr. Marta Hradilová, Ph.D.
soupis a studium rukopisů na území České republiky a bohemikálních rukopisů v zahraničí
PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.
T. G. Masaryk a Edvard Beneš: život, dílo, komemorace; Masarykova rodina a její členové; české dějiny první poloviny 20. století
Mgr. Michal Frankl, Ph.D.
uprchlíci a uprchlická politika v zemích střední a východní Evropy ve 20. století; dějiny moderního antisemitismu; etnické násilí a holokaust
doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
dějiny Akademie věd ČR a jejích předchůdců ve 20. století (dějiny jednotlivých ústavů, význačné osobnosti z řad vědců); životní styl po roce 1945 a vědní politika v 50. a 60. letech 20. století; dějiny výživy
prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
politologie, dějiny 19. a první poloviny 20. století
PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
český a rakouský parlamentarismus a jeho instituce; české a rakouské dějiny 19. a první poloviny 20. století; česko-německé vztahy v 19. a 20. století