cart
0

Evropa a stát: Mezi barbarstvím a civilizací

Poskytovatel
AV ČR
Typ projektu
Strategie AV21
Rok zahájení
2015
Rok ukončení - konsolidovaný
2021
Hlavní příjemce
Archeologický ústav AV ČR, Praha
Další příjemci
Archeologický ústav AV ČR, Brno; Etnologický ústav AV ČR; Filosofický ústav AV ČR; Historický ústav AV ČR; Knihovna AV ČR; Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Orientální ústav AV ČR; Slovanský ústav AV ČR; Sociologický ústav AV ČR; Ústav pro českou literaturu AV ČR; Ústav dějin umění AV ČR; Ústav pro jazyk český AV ČR; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR; Ústav státu a práva AV ČR

Organizace společnosti a její nástroje. Formování a destrukce civilizačních procesů. Právní, filosofické, etické a náboženské reflexe státu. Kultura, umění a stát. Evropský stát v mimoevropských kontextech.