cart
0

Jiří Polívka - slovesný komparatista (historickokritická monografie)

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
IA95610
Typ projektu
Badatelské granty
Rok zahájení
1991
Rok ukončení - konsolidovaný
1993
Řešitel/ka v MÚA
Libuše Benešová
Hlavní příjemce
Ústřední archiv ČSAV / Archiv AV ČR (Slovanský ústav)