cart
0

Jak vědci spřádali své sítě? Rekonstruování vědeckých kontaktů a transnacionálních vazeb mezi českými a polskými učenci v 19. a 20. století

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
PAU-19-01
Typ projektu
Mobilitní projekty
Rok zahájení
2019
Rok ukončení - konsolidovaný
2022
Řešitel/ka v MÚA
Tomáš Pavlíček
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Cílem projektu je důkladná a systematická rešerše archivních dat v České republice a Polsku a jejich kvantitativní vyhodnocení, které poslouží jako základ pro rekonstrukci vědeckých sítí. Pro následné vytvoření databáze bude řešitelský tým usilovat o získání projektu základního výzkumu. Poznatky z individuálních archivních excerpt v předchozích letech nebyly dosud systematicky utříděny, a proto je žádoucí, aby se způsobem jejich sběru a možného využití byli seznamováni juniorští pracovníci a doktorandi.

Stěžejním badatelským zájmem je: 1) předat zkušenosti mezi staršími a mladšími badateli, 2) analyzovat bilatelární česko-polské vztahy ve vědeckých sítích v rámci vybraných oborů, s důrazem na transfer vědění a zprostředkování zahraničních kontaktů v 19. století, 3) sledovat transnacionální vztahy v mezinárodních vědeckých komunitách ve 20. století a porovnat proměny strategií a možností, jimiž Poláci a Češi uměli, mohli, eventuálně nemohli vstupovat do kontaktu se zahraničními vědci.