cart
0

Anatomie evropské společnosti, historie, tradice, kultura, identita

Poskytovatel
AV ČR
Typ projektu
Strategie AV21
Rok zahájení
2022
Rok ukončení - konsolidovaný
2026
Hlavní příjemce
Archeologický ústav AV ČR
Další příjemci
Archeologický ústav AV ČR, Brno; Etnologický ústav AV ČR; Filosofický ústav AV ČR; Historický ústav AV ČR; Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Orientální ústav AV ČR; Slovanský ústav AV ČR; Ústav pro jazyk český AV ČR; Ústav dějin umění AV ČR; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR; Ústav pro českou literaturu AV ČR; Botanický ústav AV ČR; Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

Výzkumný program vychází ze dvou základních charakteristik Strategie AV21. Je zformulován s ohledem na základní postulát „Špičkového výzkumu ve veřejném zájmu“, přičemž nejde jenom o prokazatelně nové a efektivní výsledky samotného výzkumu, ale také o soubory informací, které tyto výsledky srozumitelně a přesvědčivě předkládají veřejnosti. Druhým postulátem, který navrhovatelé programu zdůrazňují, je, že celek Strategie AV 21 je konstruován jako toynbeeovský způsob badatelské práce, která odpovídá na dotazy a potřeby společnosti (challenge) podloženými odpověďmi (response). Za jednu z klíčových výzev současnosti považujeme výzkum konstrukcí a funkcí Evropy a evropské společnosti.

Aktuální vývoj ukazuje ve stále nových obměnách, že tyto entity jednotlivé evropské státy a jejich politická reprezentace chápou a prezentují jen v rovině deklarativních politických hesel bez skutečného obsahu. Vyprázdněné fráze o potřebě evropské jednoty snadno dostávají trhliny pod tlakem událostí, jako jsou pandemie nebo uprchlické a ekonomické krize. Navrhovaný program vychází ze skutečnosti, že všechny vědy – přírodní i společenské – člověk vytvořil pro svoji orientaci sama v sobě a ve světě, který jej obklopuje a že tedy výsledky výzkumu představují jednu z jednu z nejvýznamnějších oblastí, z níž mohou přijít odpovědi na existenciální otázky. Anatomie evropské společnosti je v tomto smyslu klasické téma. Na první pohled o něm už bylo řečeno vše. Účelové dlouhodobě hlásané sumy o společném evropském kulturním prostoru nebo o evropské kultuře vyrostlé na úrodném substrátu antické civilizace, křesťanství a judaismu byly ve společenském diskursu zneužívány, což ale vůbec neznamená, že nevycházejí z hodnot, které jsou součástí dlouhodobé evropské perspektivy. Silné euroskeptické tendence velmi často využívají této banalizace tématu a ve vřavě společenského dialogu vzniká dezorientace, jež může vést k haváriím typu brexitu.

Studium anatomie evropské společnosti se pod úhlem tohoto pohledu jeví jako fundamentální téma současnosti. Program jsme rozdělili od sedmi výzkumných témat a jedné diskusní plartformy.

Cíle:

  • Mezioborový výzkum evropské kulturní identity ve všech jejích aspektech.
  • Hlubší propojení oborů a pracovišť III. vědní oblasti.
  • Podpoření společenské diskuse o pozici České republiky v minulé, současné i budoucí Evropě.
  • Podpoření společných mezioborových pracovišť Akademie věd a Univerzity Karlovy.