cart
0

Nettwork of Letters (NETLET) – Korespondence intelektuálních elit v přelomových dobách českých dějin z digitální perspektivy

Poskytovatel
MK
Kód projektu
DH23P03OVV052
Typ projektu
Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (NAKI III)
Rok zahájení
2023
Rok ukončení - konsolidovaný
2027
Řešitel/ka v MÚA
Jitka Jindřišková
Hlavní příjemce
Filosofický ústav AV ČR
Další příjemci
Knihovna AV ČR; Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Památník národního písemnictví; Ústav pro českou literaturu AV ČR

Projekt Network of Letters (NETLET) má tři hlavní cíle:

  1. Vyvinout a implementovat digitální nástroje pro zpracování, analýzu a vizualizaci velkého množství dat korespondenčních souborů;
  2. vybudovat základnu pro online národní datový repozitář shromažďující metadata a data rozsáhlých souborů korespondence intelektuálních elit českých zemí ve třech šířeji chápaných přelomových obdobích národních i obecných dějin (1580–1670, 1870–1939 a 1939– 1989);
  3. prozkoumat shromážděná metadata (v řádu několika tisíc) tří korespondenčních souborů metodami síťové analýzy a vizualizovat je pomocí vytvořených vizualizačních nástrojů s cílem vymezit pozici českých zemí a jejich intelektuálních elit v rámci národních, evropských a světových komunikačních sítí.