cart
0

Korpus kodikologických pramenů

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GAP405/10/0027
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2010
Rok ukončení - konsolidovaný
2014
Řešitel/ka v MÚA
Pavel Brodský
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Navrhovaný projekt tvoří součást Souborného katalogu rukopisů, stěžejního úkolu oddělení pro soupis a studium rukopisů. Tento systematický projekt v sobě soustřeďuje řadu dílčích úkolů, prováděných postupně po etapách. Součástí je vytvoření podrobné elektronické databáze rukopisů, jež bude zpřístupněna na webu. Databázi je třeba naplnit velkým objemem dat, což bude prováděno hromadnou konverzí popisů předem upravených v textovém editoru. Databáze bude propojena s bibliografií kodikologické literatury, propojení se chystá i s fotografickou částí. Souběžně se bude pracovat na cizojazyčné mutaci Průvodce po rukopisných fondech, s knižní publikací se počítá v druhém roce projektu. Poté budou pokračovat práce na dalším, souborném svazku Průvodce. Výsledky budou průběžně zapisovány do databáze, kde budou připraveny k budoucímu tištěnému výstupu.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #