cart
0

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně 1942

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA409/09/1131
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2009
Rok ukončení - konsolidovaný
2010
Řešitel/ka v MÚA
Jan Bílek
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Další příjemci
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Hlavním cílem projektu je soustředit a k vydání připravit druhý díl záznamů z jednání československé exilové vlády v Londýně v roce 1942. Rozvaha celého projektu počítá se 4 svazky (1940-1945). Grantový projekt je plánován na dva roky, přičemž v prvním roce řešení bude připravena maketa edice - což znamená shromáždění všech zápisů z jednání daného období a doplňujících dokumentů, jejich ediční zpracování, v druhém roce pak bude připraven rukopis publikace k vydání. Základem navrhované edice budou zápisyze zasedání československé exilové vlády v Londýně, dále programy jednotlivých jednání vlády a také usnesení. Součástí edice se musí stát také přílohy k jednáním vlády, které tvoří většinou zprávy jednotlivých ministrů, přednesené na jednání vlády. Tytozápisy budou podle pravidel vědecké ediční práce podrobeny vnitřní i vnější kritice, edičně zpracovány a odborně komentovány. Texty dokumentů budou publikovány v jazyce originálu (převážně čeština, v případě některých příloh i angličtina,