cart
0

Vídeňská revue Die Zeit a česká moderna

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA405/08/0087
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2008
Rok ukončení - konsolidovaný
2010
Řešitel/ka v MÚA
Lucie Merhautová
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Mezioborové srovnání významu vídeňské revue Die Zeit pro kulturní a politický rozvoj českých elit v kontextu modernizace společenských procesů, utváření uměleckých modernistických hnutí a česko-německých vztahů na přelomu 19. a 20. století. Mezioborově (literárněhistoricky, kulturologicky, politicko-historicky) založený výzkum vychází z programově nadnárodní povahy Die Zeit a z prolínání kultury a politiky na jejích stránkách. Podstatou projektu bude analýza vztahů představitelů české literární a politické moderny (J. S. Machar, F. V. Krejčí, V. Mrštík, T. G. Masaryk, K. Kramář ad.) s okruhem Die Zeit (H. Bahr, H. v. Hofmannsthal, I. Singer, H. Kanner ad.).  V odborné literatuře těmto vztahům dosud nebyla věnována dostatečná pozornost, stejně takchybíjakákoliv zásadní práce o revue Die Zeit. I proto bude projekt realizován ve spolupráci českých a zahraničních (zejména rakouských) literárních historiků a historiků.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #