cart
0

Tomáš Garrigue Masaryk a realisté

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA409/03/1036
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2003
Rok ukončení - konsolidovaný
2005
Řešitel/ka v MÚA
Jan Bílek
Hlavní příjemce
Masarykův ústav AV ČR
Cílem projektu Tomáš Garrigue Masaryk a realisté je vytvoření analyticko-syntetické studie zabývající se formováním, cíli, působením a postupným rozpadem skupiny realistů 1886 - 1893. Výzkum bude zaměřen nejen na vztahy vůdčího představitele politickéhorealismu Tomáše G. Masaryka s jeho spolupracovníky Josefem Kaizlem, Karlem Kramářem a Antonínem Rezkem, ale také na spolupráci s dočasnými příznivci a spojenci Eduardem Albertem a Gustavem Eimem. Projekt chce popsat a zhodnotit snahu tohoto uskupení ozapojení do českého politického života a do politického systému Rakousko-Uherska. Studie vznikne na základě pramenného výzkumu v Archivu Národního muzea, v Literárním archivu Památníku národního písemnictví a v Archivu Ústavu T. G. Masaryka. Dále budevycházet z dobového tisku a dosavadních výsledků historické vědy. Výsledkem projektu by měla být publikace, kterou vydá Masarykův ústav Akademie věd, a která zahrne analyticko-syntetickou studii, dílčí studie k jednotlivým protagonistům českého