cart
0

Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GX19-28306X
Typ projektu
EXPRO
Rok zahájení
2019
Rok ukončení - konsolidovaný
2023
Řešitel/ka v MÚA
Hana Vlhová-Wörner
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Další příjemci
Univerzita Karlova / Filozofická fakulta

Novodobé formování české identity je založeno mimo jiné na reflexi husitské tradice, ve které byla hudba hlavním médiem pro zprostředkování klíčových idejí. Výklad českých hudebních dějin 15. století, charakteru repertoáru a jeho vztahu k evropskému vývoji je od samého počátku české hudební historiografie poznamenán záměrnou manipulací historických faktů a účelovou ideologií estetických hodnocení. To se promítlo i do pojetí starší české hudby v širším evropském kontextu, které je postaveno na nedostatečném nebo dokonce zcela chybném pochopení specifického vývoje ve střední Evropě. Obecné historické přehledy v souvislosti s českými zeměmi většinou operují s termíny jako „diskontinuita“, „izolace“, „zjednodušení“ či „zpoždění“, byť historické prameny jednoznačně dokládají situaci opačnou. Mýtus výlučné role husitské tradice výrazně poznamenal hudební tvorbu 19. a 20. století kde skladby reflektující husitský odkaz, včetně těch, které citují nesprávné rekonstrukce husitských melodií, navozovaly pocit národní identity.