cart
0
Kategorie publikací

Habsburská monarchie 1848–1918

Úvodní fotka tématu
Téma

Habsburská monarchie 1848–1918

Výzkum dějin habsburské monarchie představuje jedno ze stěžejních badatelských témat Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, které zahrnuje politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny v širším kontextu vývoje střední Evropy. Část tohoto výzkumu je bezprostředně vztažena přímo k osobě a dílu T. G. Masaryka, který časově, ale především šíří svých zájmů pokrývá celý sledovaný geografický i časový prostor. Důležitá badatelská subtémata zde představují vývoj politického systému monarchie (s důrazem na dějiny politických stran, parlamentarismu a politické kultury, vývoj veřejné správy), formování společenských elit, vývoj moderního nacionalismu ve střední Evropě, proměny religiozity a interkonfesijních vztahů, sledování kulturních transferů, řešení tzv. ženské otázky a v neposlední řadě též hospodářský a sociální vývoj středoevropského prostoru. Kromě odborných studií, monografií, syntéz a konferencí tvoří důležitou bázi pro výzkum sledovaných témat i rozsáhlá ediční činnost, která vědecké i širší laické veřejnosti zpřístupňuje důležité prameny k poznání společnosti 19. a první poloviny 20. století.


Foto produktu

První v obci. Purkmistři, starostové a primátoři města Prahy 1784–1989

Jana Konvičná – Martina Maříková (eds.)

Foto produktu
cart

Svět prostituce na sklonku Rakouského císařství

Nancy M. Wingfield

Foto produktu

Richard Dotzauer. Podnikatelský příběh z doby počátků kapitalismu v Čechách

Petr Valenta

Foto produktu
cart

Karel Kreibich: Těsný domov – širý svět a jiné texty

Jakub Vrba (ed.)

Foto produktu
cart

Za volební právo žen! Aneb jak se volilo v Čechách / For Women’s Suffrage! Or How They Voted in Bohemia

Jana Malínská – Marie Bahenská

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek III. (1897–1900)

Helena Kokešová – Irena Kraitlová – Miroslava Květová (eds.)

Foto produktu
cart

Havlíčku, Havle! Ke dvoustému výročí narození Karla Havlíčka Borovského

Anna Jonáková – Luboš Velek (eds.)

Foto produktu

Eduard Albert. Ein böhmischer Intellektueller in Wien

Helena Kokešová

Foto produktu

Alice Masaryková: Dětství a mládí. Vzpomínky a myšlenky

Dagmar Hájková – Helena Kokešová (eds.)

Foto produktu
cart

Abgeordnetenklubs und Parlamentarische Fraktionen in der Habsburgermonarchie 1861–1918. Ihre Enstehung, Organisation und Bedeutung

Luboš Velek (ed.)

Foto produktu
cart

Blahodárná monarchie. Vláda, podnikatelé a sociální politika 1867-1914

Zdeněk Nebřenský – Tomáš Gecko – Svatopluk Herc

Foto produktu
cart

Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě

Lukáš Fasora – Miroslava Květová – Richard Lein – Ondřej Matějka (eds.)

Foto produktu

Josef Dürich. Zapomenutý vítěz

Vratislav Doubek a Miroslava Květová (eds.)

Foto produktu
cart

Korespondence Ervína Špindlera s manželkou Marií

Anna Jonáková (ed.)

Foto produktu

Čas změny. Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku

Pavel Cibulka – Pavel Kladiwa – Andrea Pokludová – Petr Popelka – Milan Řepa

Foto produktu

Vše pro mandát? Podvody, korupce a násilí při parlamentních volbách ve střední Evropě v 19. a 20. století

Pavel Fabini – Tomáš Zouzal (eds.)

Foto produktu
cart

Bedřich Hlaváč: Vídeňské vzpomínky

Vratislav Doubek (ed.)

Foto produktu
cart

Korespondence Josefa Kalouska s českými historiky II.

Marie Ryantová (ed.)

Foto produktu
cart

Vůdce národa. František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě

Viktor Pavlíček, Luboš Velek (eds.)

Foto produktu

Nedostatek odvahy ke smíru. Edice dokumentů k pokusům o česko-německé vyrovnání 1912–1915

Eva Drašarová – Martin Klečacký – Martin Klement – Luboš Velek (eds.)

Foto produktu

Poslušný vládce okresu. Okresní hejtman a proměny státní moci v Čechách v letech 1868-1938

Martin Klečacký

Foto produktu
cart

Deníky Josefa Kalouska I.

Pavel Fabini – Luboš Velek (eds.)

Foto produktu
cart

Führer, Akteure hinter den Kulissen oder Tatenlos Zuschauende? Der deutsch-tschechische Ausgleich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus der Perspektive der Vertreter der Staats und Selbstverwaltung

Martin Klečacký – Martin Klement (Hg.)

Foto produktu
cart

Volby v Praze. Z dějin pražské volební kultury (1848-1945)

Martin Jemelka (ed.)

Přihlásit se