cart
0
Kategorie publikací

Studie o rukopisech. Monographia

V ediční řadě Studie o rukopisech. Monographia jsou vydávány monografické a souborné práce z oboru kodikologie.

Dosud vyšly tyto svazky:

 1. Marie Tošnerová a kol., Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl I. Rukopisné fondy zámeckých, hradních a palácových knihoven
 2. Marie Tošnerová a kol., Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl II. Rukopisné fondy archivů v České republice
 3. František Hoffmann, Soupis rukopisů knihovny Kláštera premonstrátů Teplá
 1. Irena Zachová – Stanislav Petr, Soupis sbírky rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského v Archivu města Brna
 2. Pavel Brodský, Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze
 3. František Hoffmann, Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě
 4. Marie Tošnerová a kol., Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl III. Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice
 5. Jiří Kejř, Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven
 6. Pavel Brodský, Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách
 7. Marie Tošnerová a kol., Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl IV. Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice
 8. Jiří Pražák, Výbor kodikologických a paleografických rozprav a studií
 9. Stanislav Petr, Soupis sbírky rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně
 10. Pavel Brodský – Jan Pařez, Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny
 11. Irena Zachová – Stanislav Petr – Anna Kernbach-Smékalová, Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea v Brně
 12. Marie Tošnerová, Kroniky českých měst z předbělohorského období
 13. František Hoffmann, Výbor kodikologických rozprav a studií
 14. Marie Tošnerová a kol., Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic
 15. Jiří Kejř, Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin
 16. Marta Hradilová, K dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově
 17. Stanislav Petr, Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně Palatina
 18. Pavel Brodský – Martina Šumová, Iluminované rukopisy v archivech na území Čech
 19. Marie Tošnerová – Miroslava Květová, Paměť měst: narativní prameny k dějinám Prahy, Českých Budějovic a Litoměřic do roku 1800
 20. Ondřej Vodička, Dy kunst gelopt vor ritter und knechten. Analýza, edice a překlad tzv. kodexu Wallerstein, části A a B (UB Augsburg, Cod. I.6.4º 2, fol. 1r–74v)
 21. Pavol Černý, Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže
 22. Pavel Brodský – Martina Šumová, Iluminované rukopisné zlomky z oblasti latinské kultury ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze
 23. Stanislav Petr, Soupis rukopisů kláštera bosých karmelitek v Praze
 24. Pavel Brodský – Martina Šumová, Iluminované rukopisy v muzeích na území Čech

Foto produktu
cart

Iluminované rukopisy v muzeích na území Čech

Pavel Brodský – Martina Šumová

Foto produktu
cart

Soupis rukopisů kláštera bosých karmelitek v Praze

Stanislav Petr (ed.)

Foto produktu

Iluminované rukopisné zlomky z oblasti latinské kultury ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze

Pavel Brodský – Martina Šumová

Foto produktu

Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže

Pavol Černý

Foto produktu
cart

Dy kunst gelopt vor ritter und knechten. Analýza, edice a překlad tzv. kodexu Wallerstein, části A a B (UB Augsburg, Cod. I.6.4º 2, fol. 1r–74v)

Ondřej Vodička

Foto produktu
cart

Paměť měst. Narativní prameny k dějinám Prahy, Českých Budějovic a Litoměřic do roku 1800

Marie Tošnerová – Miroslava Květová

Foto produktu
cart

Iluminované rukopisy v archivech na území Čech

Pavel Brodský – Martina Šumová

Foto produktu
cart

Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně Palatina

Stanislav Petr

Foto produktu
cart

K dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově

Marta Hradilová

Foto produktu
cart

Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin

Stanislav Petr (ed.)

Foto produktu
cart

Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic

Marie Tošnerová (ed.)

Foto produktu

Kroniky českých měst z předbělohorského období. Úvod do studia městského kronikářství v Čechách v letech 1526–1620

Marie Tošnerová

Foto produktu
cart

Výbor kodikologických rozprav a studií

Stanislav Petr (ed.)

Foto produktu
cart

Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea – fondu G 11 Moravského zemského archivu v Brně

Irena Zachová, Stanislav Petr ve spolupráci s Annou Kernbach-Smékalovou

Foto produktu
cart

Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny

Pavel Brodský, Jan Pařez

Foto produktu
cart

Soupis sbírky rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně

Stanislav Petr

Foto produktu
cart

Výbor kodikologických a paleografických rozprav a studií

Jiří Pražák; Stanislav Petr (ed.)

Foto produktu
cart

Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl IV. Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice

Marie Tošnerová a kol.

Foto produktu
cart

Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách

Pavel Brodský

Foto produktu
cart

Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven

Jiří Kejř

Foto produktu

Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě

František Hoffmann

Foto produktu

Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl III. Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice

Marie Tošnerová a kol.

Foto produktu

Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze

Pavel Brodský

Foto produktu
cart

Soupis rukopisů knihovny Kláštera premonstrátů Teplá

František Hoffmann

Přihlásit se