cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Korespondence Josefa Kalouska s českými historiky II.

Marie Ryantová (ed.)
524 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 524 Kč
Běžná cena: 699 Kč
Dostupnost: Skladem

Ego. Paměti, deníky, korespondence. Svazek 27

Korespondence českého historika, novináře a politika Josefa Kalouska (1838–1915), dochovaná v nemalém množství v jeho osobním fondu, uloženém v Archivu Národního muzea v Praze, je odrazem rozsáhlých vědeckých, pedagogických, publikačních, redakčních, organizačních i politických aktivit svého pisatele a okruhu jeho kolegů, přátel či známých. Nejpočetnější, ale nepochybně i nejzajímavější je korespondence vedená s českými historiky, která zahrnuje dopisy jak Kalouskových kolegů z univerzity a fakulty (starší i mladší generace) a jeho žáků, postupně se etablujících na poli historické vědy, tak historiků regionálních, archivářů z různých typů archivů, včetně tehdy privátních a ne vždy snadno přístupných, středoškolských profesorů, muzejních a knihovních nebo i vlastivědných pracovníků či zapálených amatérů. Druhý svazek edice obsahuje korespondenci celkem s šedesáti osobami, týkající se nejrůznějších záležitostí. V editovaných dopisech se odráží všestranná Kalouskova činnost, v prvé řadě působení na filozofické fakultě, zejména agenda související se zkouškami a ustavováním různých komisí. Mezi nejzajímavější, ale i nejrozsáhlejší soubory patří korespondence s Kalouskovými žáky, zvláště pokud přibližuje jejich zkušenosti ze zahraničních pobytů (J. Bidlo, V. Kybal, J. V. Šimák, Č. Zíbrt), často však obsahuje i různé rady od jejich učitele, vztahující se k jejich dalšímu působení, a prozrazuje nejen Kalouskův zájem o jejich činnost, ale mnohdy i velmi vřelý vztah. Řada dopisů úzce souvisí také s Kalouskovým působením v Královské české společnosti nauk a České akademii věd a umění. Kalouskova korespondence kromě toho odráží i spory o pravost Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského a reflektuje vydávání různých odborných periodik, některé polemiky (např. o pravost Kristiánovy legendy) nebo význam tehdejšího Musea Království českého.

Autor:

Marie Ryantová (ed.)

ISBN:

978-80-7422-792-9 (NLN)
978-80-7394-881-8 (JČU)
978-80-88304-55-5 (MÚA)

Počet stran:

703

Rok vydání:

2021

Číslo svazku:

27

Vydavatel:

České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Praha : Nakladatelství Lidové noviny
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #