cart
0
Kategorie publikací

Vydáno v jiných nakladatelstvích

Publikace autorů z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR vydané v jiných nakladatelstvích.


Foto produktu

Astronomers behind the Iron Curtain: The First Postwar Generation in Czechoslovakia

Tomáš W. Pavlíček – Petra Hyklová – Martin Šolc

Foto produktu

Eduard Albert. Ein böhmischer Intellektueller in Wien

Helena Kokešová

Foto produktu

Paths out of the Apocalypse. Physical Violence in the Fall and Renewal of Central Europe, 1914–1922

Ota Konrád - Rudolf Kučera

Foto produktu

Nalezen v překladu. Emil Saudek (1876–1941)

Lucie Merhautová – Michal Topor (eds.)

Foto produktu

Emil Saudek (1876–1941). Ein Übersetzer und Kulturvermittler zwischen Metropole und Provinz

Lucie Merhautová – Václav Petrbok – Michal Topor (eds.)

Foto produktu
cart

Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek

Ondřej Vodička

Foto produktu

Nachbarn. Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch

Niklas Perzi – Ota Konrád – Hildegard Schmoller – Václav Šmidrkal (eds.)

Foto produktu
cart

Katedrály industriálního věku. Textilní továrny a sociální otázka v českých zemích, 1884–1914

Zdeněk Nebřenský

Foto produktu

Bohemia Docta. The Historical Roots of Science and Scholarship in the Czech Lands

Alena Míšková – Martin Franc – Antonín Kostlán (eds.)

Foto produktu

Geteilte Berge. Eine Konfliktgeschichte der Naturnutzung in der Tatra

Bianca Hoenig

Foto produktu

Republika československá 1918–1939

Dagmar Hájková – Pavel Horák (eds.)

Foto produktu

Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: O ženské práci

Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová

Foto produktu

Německá vysoká škola technická v Praze (1938–1945). Struktura, správa, lidé

Milena Josefovičová

Foto produktu
cart

Kněžské identity v českých zemích (1820–1938)

Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Tomáš W. Pavlíček a kol.

Foto produktu
cart

Bedřich Štěpánek. Nepohodlný muž československé diplomacie

Jan Hálek

Foto produktu

Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300-1350

Marta Hradilová – Hana Pátková

Foto produktu

Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918–1946

Jan Rychlík – Magdaléna Rychlíková

Foto produktu

Jaroslav Císař. Astronom a diplomat v Masarykových službách

Zdeněk Pousta

Foto produktu

Tovární města Baťova koncernu. Evropská kapitola globální expanze

Martin Jemelka – Ondřej Ševeček

Foto produktu

Ministerstvo orby ve Vídni a české země v letech 1867–1918

Pavel Fabini – Martin Klečacký – Tomáš Zouzal

Foto produktu

Zabráno pro SS. Zřízení výcvikového prostoru Böhmen v letech 2. světové války

Tomáš Zouzal

Foto produktu

Rationed Life. Science, Everyday Life, and Working-Class Politics in the Bohemian Lands, 1914–1918

Rudolf Kučera

Foto produktu

Liber viaticus Jana ze Středy

Pavel Brodský – Kateřina Spurná – Marta Vaculínová (eds.)

Foto produktu

Osobnost v pozadí. Jan Jína ve vzpomínkách v korespondenci

Stanislava Jínová, Olga Pujmanová; Josef Tomeš (ed.)

Přihlásit se