cart
0
Kategorie publikací

České moderní dějiny

Ediční řada České moderní dějiny, vydávaná ve spolupráci nakladatatelství Academia a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, se zaměřuje na dosud neprobádané aspekty sociálních a kulturních dějin českých zemí od poloviny 19. století do šedesátých let 20. století ve srovnávací středoevropské perspektivě.

V edici České moderní dějiny dosud vyšlo:

 1. Zdeněk Nebřenský, Marx, Engels, Beatles. Myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956–1968
 2. Tomáš W. Pavlíček, Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848–1914)
 3. Martin Klečacký, Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany
 1. Dagmar Hájková – Pavel Horák – Vojtěch Kessler – Miroslav Michela (eds.), Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu
 2. Ota Konrád – Rudolf Kučera, Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922
 3. Richard Vašek, „Račte to podepsat libovolnou šifrou.“ Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935)
 4. Tomáš W. Pavlíček – Miroslav Kunštát – Lukáš Fasora a kol., Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích
 5. Daniela Brádlerová, Vojáci nebo podnikatelé? Ekonomické a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři
 6. Jan Hálek – Boris Mosković, Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století
 7. Martin Jemelka – Jakub Štofaník, Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918—1938)
 8. Mark Cornwall, Čertova zeď. Život a smrt Heinze Ruthy
 9. Jan Vondráček, Státní moc, politická správa a každodennost. Prosazování řízeného hospodářství v politickém okrese Kladno v Protektorátu Čechy a Morava 1939–1945
 10. Magdalena Sedlická, „Není přítel jako přítel.“ Židé v národním státě Čechů a Slováků, 1945–1948
 11. Petr Valenta, Richard Dotzauer. Podnikatelský příběh z doby počátků kapitalismu v Čechách
 12. Nancy M. Wingfield: Svět prostituce na sklonku Rakouského císařství
 13. Jan Hálek, Boris Mosković a kol.: Nekončící příběh. (Historiografické) narativy vzniku Československa v proměnách času a prostoru (1918–1992/1993)
 14. Marie Bahenská, Dana Musilová, Libuše Heczková: „Ženám žádný obor vědecký od přírody není uzavřen.“ Spletité cesty žen k vědecké kariéře v první polovině 20. století

Připravujeme:


Foto produktu
cart

Vojáci nebo podnikatelé? Hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři

Daniela Brádlerová

Foto produktu
cart

Svět prostituce na sklonku Rakouského císařství

Nancy M. Wingfield

Foto produktu
cart

„Ženám žádný obor vědecký od přírody není uzavřen.“ Spletité cesty žen k vědecké kariéře v první polovině 20. století

Marie Bahenská – Libuše Heczková – Dana Musilová

Foto produktu
cart

Nekončící příběh. (Historiografické) narativy vzniku Československa v proměnách času a prostoru (1918–1992/1993)

Jan Hálek – Boris Moskovič a kol.

Foto produktu

Richard Dotzauer. Podnikatelský příběh z doby počátků kapitalismu v Čechách

Petr Valenta

Foto produktu

„Není přítel jako přítel.“ Židé v národním státě Čechů a Slováků, 1945–1948

Magdalena Sedlická

Foto produktu

Státní moc, politická správa a každodennost. Prosazování řízeného hospodářství v politickém okrese Kladno v Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945

Jan Vondráček

Foto produktu

Čertova zeď. Život a smrt Heinze Ruthy

Mark Cornwall

Foto produktu
cart

Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938)

Martin Jemelka – Jakub Štofaník

Foto produktu
cart

Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století

Jan Hálek – Boris Mosković

Foto produktu

Vojáci nebo podnikatelé? Hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři

Daniela Brádlerová

Foto produktu
cart

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích

Lukáš Fasora – Miroslav Kunštát – Tomáš W. Pavlíček a kol.

Foto produktu
cart

„Račte to podepsat libovolnou šifrou.“ Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935)

Richard Vašek

Foto produktu
cart

Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu

Dagmar Hájková – Pavel Horák a kol. (eds.)

Foto produktu

Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922

Ota Konrád – Rudolf Kučera

Foto produktu
cart

Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany

Martin Klečacký

Foto produktu
cart

Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848–1914)

Tomáš W. Pavlíček

Foto produktu
cart

Marx, Engels, Beatles. Myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956–1968

Zdeněk Nebřenský

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #