cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Nekončící příběh: Narativy vzniku Československa v měnícím se čase a prostoru (1918–1992)

Jan Hálek – Boris Moskovič – Tomáš W. Pavlíček – Jakub Štofaník
Dostupnost: Připravujeme

České moderní dějiny

Monografie sleduje proměny obrazu vzniku Československa, a to v kontextu vývoje československé historiografie a politiky dějin v letech 1918–1992/1993. Příslušnou produkci zabývající se vznikem ČSR analyzuje z hlediska měnících se interpretačních schémat a konstruovaných narativů. Publikace současně zkoumá, jakým způsobem se vznik ČSR objevoval jako klíčový bod celkového narativu národních dějin a jak se tato konkrétní historická událost stávala fenoménem, který z historiografických textů pronikal do mediální roviny a do aplikované politiky dějin. Přináší rovněž biografické a profesní profily historiků zabývajících se touto problematikou i institucí zastřešujících výzkum spjatý se vznikem ČSR. Neopomíjí ani podnětné komparace vybraných aspektů s vývojem v Jugoslávii a Polsku.

Autor:

Jan Hálek – Boris Moskovič – Tomáš W. Pavlíček – Jakub Štofaník

Vydavatel:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Praha : Academia

Rok vydání:

2023

Přihlásit se