cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Výbor kodikologických a paleografických rozprav a studií

Jiří Pražák; Stanislav Petr (ed.)
176 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 176 Kč
Běžná cena: 235 Kč
Dostupnost: Skladem

Studie o rukopisech. Monographia. Svazek XI.

K nedožitým 80. narozeninám Jiřího Pražáka

 

Obsah

 • Jiří Pražák – archivář, diplomatik, paleograf, kodikolog (František Hoffmann)
 1. Z dějin českých knihoven v době husitské (Knihovna trutnovská)
 2. Soupis datovaných rukopisů
 3. Česká žákovská píseň ze sborníku Václava ze Semechova
 4. Plaská knihovna v době husitské
 5. Novější zahraniční soupisy rukopisů
 6. K rukopisnému dochování staročeského románu Barlaam a Josafat
 7. Ke vzniku pražského Hildebertova kodexu
 8. Nejstarší kodex břevnovské knihovny
 9. Názvosloví knižních písem v českých zemích I. 11.–13. století
 10. Názvosloví knižních písem v českých zemích II. 13.–15. století
 11. Komputistická skladba hymnografa Domaslava
 12. Z počátků humanistického písma v Čechách
 13. O původu svatovítské Apokalypsy
 14. Další Hankovo antroponymické falzum (Ke kritice datovaných a signovaných kolofonů)
 15. Souborný katalog rukopisů
 16. Z berlínských bohemik
 17. Pozůstatky Strahovské knihovny 12. století
 18. Periodizace vývoje knižních písem v českých zemích
 19. Středověká bohemika budyšínské kapitulní knihovny
 20. Ke studiu skriptorií a knihoven doby přemyslovské
 21. Kodikologie, její postavení, metoda a úkoly
 22. Z počátků Strahovské knihovny
 23. Pražská vizitační statuta z r. 1244
 24. Středověká bohemika v Halla a Dessavě
 25. Jindřich Šebánek a česká paleografie
 26. Nové zásady popisu rukopisů
 27. Počátky knižní kurzívy v Čechách
 28. K pojetí kodikologie
 29. Původ české bastardy
 30. Fürstenberský rukopis Dalimilovy kroniky
 31. Ke studiu českého knižního umění 13. století (Kodikologické poznámky k iluminovaným rukopisům)
 32. Václav Vojtíšek a rukopisná komise České akademie věd a umění
 33. Soupis a studium rukopisů v Ústředním archivu ČSAV
 34. K dokončení zásad popisu rukopisů
 35. Soupis rukopisů zámeckých knihoven (Ke spolupráci Komise pro soupis a studium rukopisů s Knihovnou Národního muzea)
 36. Z erfurtských bohemik
 37. K hodnocení katalogu datovaných rukopisů
 38. K existenci strahovského skriptoria
 39. K dějinám české rukopisné knihy
 • Resumé
 • Bibliografie kodikologických a paleografických prací Jiřího Pražáka
 • Seznam citovaných rukopisů
 • Seznam použitých zkratek
 • Ediční poznámka
Autor:

Jiří Pražák; Stanislav Petr (ed.)

ISBN:

80-86404-07-2

Počet stran:

552

Rok vydání:

2006

Číslo svazku:

11

Vydavatel:

Praha : Masarykův ústav – Archiv AV ČR

Přihlásit se