cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin

Jiří Kejř; Stanislav Petr (ed.)
240 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 240 Kč
Běžná cena: 320 Kč
Dostupnost: Skladem

Studie o rukopisech – Monographia. Svazek XVIII

Předkládaný svazek přináší 24 rozprav a studií našeho předního právního historika, husitologa a kodikologa doc. JUDr. Jiřího Kejře, DrSc., které jsou průřezem jeho celoživotního díla a představují jeden ze základních vkladů do bibliografie kanonického práva a kodikologie nejen v naší, ale i evropské odborné literatuře.

Jednotlivé studie jsou řazeny chronologicky, s výjimkou čtyř článků, které tvoří souvislý celek a jsou výsledkem studijního pobytu v knihovně Corpus Christi College v Cambridge. Nalezneme zde  rozpravy k základním rukopisným pramenům týkajících se disputací na pražské univerzitě i s nimi souvisejícími sbírkami kvestií. Dějin prvního století existence právnické fakulty pražské univerzity a jejích profesorů se týká i několik dalších příspěvků zařazených do připraveného souboru.

Další skupina prací se zabývá rukopisným dochováním základních kanonicko-právních sbírek – dekretu Gratianova, Dekretálů Řehoře IX. a Klementin – dochovaných v našich knihovnách. S tím souvisí i komentáře k těmto sbírkám a profily významných kanonistů, jejichž texty jsou v našich sbírkách uloženy. Zcela základní jsou studie věnované summám confessorum a penitenciální literatuře, které jsou často objevné i v celoevropském kontextu.

Pro zájemce z řad historiků, kteří nejsou specialisty v právních dějinách jsou cenné studie týkající se rozšíření kanonistických rukopisů v českých zemích a bilanční zpráva o příspěvku české kodikologie k právní historii.

Celému výboru předchází zasvěcený úvod Kejřova kolegy prof. Pavla Spunara, zatímco přední evropský kanonista Martin Bertram zhodnotil Kejřův přínos do kanonického práva a právní historie vůbec.  Na závěr je připojena úplná kodikologická bibliografie Kejřových prací, rejstřík citovaných rukopisů s místem jejich současného uložení, jmenný rejstřík seznam použitých zkratek, ediční poznámka a obsah.

Odborníkům, studentům práva, historie a pomocných věd historických, ale i zájemcům z řad odborné veřejnosti se tak v poměrné úplnosti dostává do rukou soubor studií, které by pracně hledali v řadě časopisů a sborníků, z nichž řada je zahraničních, které by v našich knihovnách obtížně hledali, nebo jsou zcela nedostupné.

 

Obsah

 • Úvod (Pavel Spunar)
 • Der Beitrag von Jiří Kejř zur Ersforschung der mittelalterlichen Rechtsgeschichte (Martin Bertram)
 • Slovo ke čtenáři (Jiří Kejř)
 1. Quodlibet M. Prokopa z Kladrub z r. 1417
 2. Z disputací na přažské univerzitě v době Husově a husitské
 3. La genèse de l’apparat ‚Ordinaturus‘ au Décret de Gratien
 4. Casus conscientiae del manoscritto XII F 6 della Biblioteca dell’Università di Praga
 5. Pojem soudního důkazu v středověkých právních naukách
 6. O formě disputace na pražské universitě
 7. Eine Quaestionensammlung Prager Herkunft
 8. Ioannis Andreae ‚Hieronymianum opus‘ a jeho ohlas v českých zemích
 9. ‚Concordia Decretalium cum Decretis‘ Heřmana z Prahy
 10. ‚Rosarius‘ – domnělé dílo slovenského husity
 11. Po stopách prvního profesora práv na pražské universitě
 12. Kdo je ‚Parisiensis‘ ve spisech Husových?
 13. Digesum vetus v rukopise Západočeského muzea v Plzni
 14. Der Apparat zu den Klementinen von Bernardus Maynardi
 15. Princivalli Mediolanensis Lectura super Decretum
 16. Skrzicziek me fecit (K miniatuře v rukopisu Dekretu Gratianova v Knihovně Metropolitní kapituly pražské, sign. I. 1.)
 17. Poenitentiale Werke böhmischer Herkunft
 18. Pronuntiatio
 19. K rozšíření kanonistických rukopisů v českých zemích
 20. Díla pražských mistrů v rukopisech knihovny Corpus Christi College, Cambridge
 21. Sbírka projeův z doby rozkvětu pražské právnické university
 22. Příspěvky k dějinám pražské university
 23. Žalobní články proti Milíčovi z Kroměříže
 24. Příspěvek české kodikologie k právní historii (Zpráva o stavu bádání)
 • Bibliografie kodikologických prací Jiřího Kejře
Autor:

Jiří Kejř; Stanislav Petr (ed.)

ISBN:

978-80-86495-95-8

Počet stran:

488

Rok vydání:

2012

Číslo svazku:

18

Vydavatel:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Přihlásit se