cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Vojta Náprstek a jeho doba

Zdeněk Šolle
Dostupnost: Neprodejné

První rozsáhlejší monografie, věnovaná významné postavě českých dějin 19. století, mecenášovi a politikovi, vycházející z důkladné znalosti pramenného materiálu. Zároveň dobře zachycena doba předbřeznová, r. 1848, první čeští vystěhovalci do Spojených států amerických, děje 2. poloviny 19. století; v devíti přílohách edice korespondence V. Náprstka.

Autor:

Zdeněk Šolle

ISBN:

80-901766-0-7

Počet stran:

255

Rok vydání:

1994

Přihlásit se