cart
0
Publications categories

Foto produktu

Vojta Náprstek a jeho doba

Zdeněk Šolle
Availability: Not for sale

První rozsáhlejší monografie, věnovaná významné postavě českých dějin 19. století, mecenášovi a politikovi, vycházející z důkladné znalosti pramenného materiálu. Zároveň dobře zachycena doba předbřeznová, r. 1848, první čeští vystěhovalci do Spojených států amerických, děje 2. poloviny 19. století; v devíti přílohách edice korespondence V. Náprstka.

Author:

Zdeněk Šolle

ISBN:

80-901766-0-7

Number of pages:

255

Year of publication:

1994

Log in