cart
0
Kategorie publikací

Tomáš Garrigue Masaryk

Úvodní fotka tématu
Téma

Tomáš Garrigue Masaryk

Výzkum života, mnohostranného působení a odkazu T. G. Masaryka představuje výraznou část činnosti Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Patří sem jednak péče o rozsáhlé archivní a knihovní fondy, jednak ediční příprava Masarykových textů (Spisy T. G. Masaryka, Korespondence TGM ad.), propojené s výzkumem různých politických, intelektuálních a kulturně historických témat v širším kontextu. Důležité je rovněž databázové a digitální zpracování textů a dokumentů stejně jako popularizace zaměřená na širokou veřejnost včetně studentů středních a vysokých škol.


Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek III. (1897–1900)

Helena Kokešová – Irena Kraitlová – Miroslava Květová (eds.)

Foto produktu

Alice Masaryková: Dětství a mládí. Vzpomínky a myšlenky

Dagmar Hájková – Helena Kokešová (eds.)

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek II. (1916)

Dagmar Hájková – Jitka Jindřišková (eds.)

Foto produktu
cart

Mezi literaturou a politikou. Texty z let 1895–1897

Jiří Flaišman (ed.)

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – zahraniční Němci (1877–1918)

Jana Malínská – Vratislav Doubek – Johannes Gleixner – Jan Kahuda (eds.)

Foto produktu
cart

České a polské hledání identity. Myšlení Tomáše Garrigua Masaryka a Romana Dmowského v komparativní perspektivě

Milan Scholz

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek I. (1881-1915)

Dagmar Hájková – Svatopluk Herc – Jitka Jindřišková (eds.)

Foto produktu
cart

Demokracie v politice. Texty z let 1907–1910

Vojtěch Kessler – Marie L. Neudorflová (eds.)

Foto produktu
cart

T. G. M. v kostce

Dagmar Hájková – Pavel Horák – Lukáš Rous (eds.)

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918-1937)

Jan Rychlík – Richard Vašek – Miroslav Lacko (eds.)

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek II. (1896)

Helena Kokešová – Irena Kraitlová (eds.)

Foto produktu
cart

Hilsneriáda. Texty z let 1898–1900

Luboš Merhaut (ed.)

Foto produktu
cart

Programy Masarykových politických stran. Česká strana lidová a Česká strana pokroková. Texty z let 1900–1912

Jana Malínská (ed.)

Foto produktu
cart

„Přispět může každý.“ Národní fond Masarykův a oslavy 70. narozenin prezidenta T. G. Masaryka

Jan Hálek (ed.)

Foto produktu
cart

„Račte to podepsat libovolnou šifrou.“ Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935)

Richard Vašek

Foto produktu
cart

Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu

Dagmar Hájková – Pavel Horák a kol. (eds.)

Foto produktu

Velký starý muž. Kniha o Masarykovi

Josef Hofbauer

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek I. (1893–1895)

Helena Kokešová – Petr Kotyk – Irena Kraitlová (eds.)

Foto produktu
cart

Válka a revoluce, III. Články, memoranda, přednášky, rozhovory, 1918

T. G. Masaryk; Karel Pichlík, Vojtěch Kessler (eds.)

Foto produktu
cart

Naše doba. Texty z let 1892–1894

Jiří Flaišman (ed.)

Foto produktu
cart

Paměť – expozice – ukládání. Muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu

Dušan Kováč – Miloš Řezník – Martin Schulze Wessel (eds.)

Foto produktu
cart

Čtení o T. G. Masarykovi. Literatura – člověk – svět (1910–1938)

Lucie Merhautová – Luboš Merhaut (eds.)

Foto produktu

Jaroslav Císař. Astronom a diplomat v Masarykových službách

Zdeněk Pousta

Foto produktu

Korespondence T. G. Masaryk – Slované. Rusové a Ukrajinci. 2. svazek

Vratislav Doubek (ed.)

Přihlásit se