Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).


Pokyny pro autory publikací MÚA AV ČR: zde


Ediční plán MÚA AV ČR (verze 2022)


 

Publikace SKČRH

Publikace Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví

https://www.mua.cas.cz/skcrh

Přehled všech publikací