Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).


Pokyny pro autory publikací MÚA AV ČR: zde

Pokyny pro autory v ediční řadě Ego. Paměti, deníky, korespondence: zde (PDF)


Ediční plán MÚA AV ČR (verze 2022)

Publikace na skladě


Publikace Česko-německé komise historiků

Česko-německá komise historiků má za úkol zkoumat společné dějiny Čechů a Němců. Těžiště její práce spočívá ve 20. století. Komise přistupuje k tématům multidisciplinárně a snaží se analyzovat historické zkušenosti, které spojují Čechy a Němce, v širokém historickém kontextu a ve srovnávací perspektivě. Komise pořádá konference a expertní jednání a vydává vlastní ediční řadu.

Přehled všech publikací