cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Paměť – expozice – ukládání. Muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu

Dušan Kováč – Miloš Řezník – Martin Schulze Wessel (eds.)
135 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 135 Kč
Běžná cena: 180 Kč
Dostupnost: Skladem

Publikace Česko-německé komise historiků. Nová řada, svazek 1

Muzeum je i v pozdně moderním věku prominentním médiem historické komemorace a reprezentace. Nikdy v minulosti neexistovalo tolik muzeí jako dnes. Historická muzea moderní doby však neodrážejí bezprostředně státní politiku paměti, nýbrž sama vystupují jako aktér paměťového diskurzu. Politické a společenské zvraty přitom často vedou k přetváření muzeí a muzejních expozicí, ke zřizování nových a zavírání mnoha starých muzeí. Předkládaná publikace se ve středoevropském kontextu věnuje těmto problémům stejně jako vzájemným interakcím, procesům transnacionalizace a srovnávacím analýzám muzejnictví.

 

Obsah

 • Miloš Řezník, Martin Schulze Wessel: Muzeum jako médium histoire croisée Němců, Čechů a Slováků. Úvod
 • Jan Björn Potthast: O deportacích, depozitářích a památkách: Ústřední židovské muzeum v Praze 1941–1945
 • Katalin Deme: Židovské kulturní dědictví v národním kontextu: Dějiny vzájemných vztahů ve stálých výstavách židovských muzeí v Praze a v Bratislavě po roce 1993
 • Boris Böhm: „Nehodné žití“ – Nacionálně socialistická eutanázie v Říšské župě Sudety a Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939–1945
 • Anna Habánová: Tvorba německočeských autorů ve sbírce Oblastní galerie v Liberci
 • Elena Kurincová, Elena Mannová: Muzealizácia dejín Bratislavy ako multietnického mesta: koncepcia a realita
 • Marita Krauss: „Soužití“. Sudetoněmecké muzeum v Mnichově – koncept přeshraničního pamětnického projektu
 • Kristina Kaiserová, Miroslav Kunštát: Češi a Němci v muzeu. Nové způsoby institucionalizace veřejné vzpomínky v česko-německých vztazích: Collegium Bohemicum (Ústí nad Labem) a Sudetoněmecké muzeum (Mnichov)
 • Martin Schuzle Wessel, K. Erik Franzen, Claudia Kraft, Stefanie Schüler-Springorum, Tim Völkering, Volker Zimmermann, Martin Zückert: Koncepční úvahy k výstavám „Nadace útěk, vyhnání, smíření“
 • Ivan Kocák, Marek Syrný: Obraz Nemcov a Nemecka v stálych expozíciách Múzea Slovenského národného povstania a Banskej Bystrici (1969–2004)
 • Michal Schvarc: Od Karpatského múzea po Múzeum kultúry karpatských Nemcov. História nemeckého múzejníctva na Slovensku
Autor:

Dušan Kováč – Miloš Řezník – Martin Schulze Wessel (eds.)

ISBN:

978-80-87782-73-6

Počet stran:

177

Rok vydání:

2017

Číslo svazku:

01

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #