cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Ženy a politika (1890–1938)

Marie Bahenská – Jana Malínská (eds.)
255 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 255 Kč
Běžná cena: 340 Kč
Dostupnost: Skladem

Tým historiček a historiků z různých vzdělávacích a vědeckých institucí Čech, Moravy a Slovenska pod vedením editorek Marie Bahenské a Jany Malínské připravil odbornou publikaci rozšiřující a prohlubující dosavadní poznání problematiky sociálních, kulturních a politických aktivit českého, německého a slovenského ženského hnutí v Rakousko-Uhersku, v Československé republice a ve Spojených státech amerických. Publikace má interdisciplinární charakter. Základními metodologickými východisky jsou tradiční analyticko-syntetické postupy historické a literární vědy, s přihlédnutím k novějším metodám, užívaným pro výzkum dějin žen a problematiku genderové analýzy.

 

Obsah

 • Úvod

Významné osobnosti a osvětové aktivity českého ženského liberálního hnutí

 • Sociální práce žen v českých zemích v 19. století. Tradice – kontinuita – povinnost (Marie Bahenská)
 • Nedělní dýchánky pro dělné ženy a dívky všech odborů (Milena Secká)
 • Mezi národem a politikou (Irena Štěpánová)

Od aktivismu k politice

 • Koncept volebního práva v diskurzu českých středostavovských sufražistek (Jitka Gelnarová)
 • Limity spolupráce medzi slovenským a českým ženským hnutím na prelome 19. a 20. storočia (Karol Hollý)
 • Božena, bojovná žena“. Nacionalistický radikalismus českého feminismu (Petra Ježková)
 • V ženskom, alebo národnom záujme? Božena Viková-Kunětická a jej bojkot kongresu Medzinárodnej aliancie za volebné právo žien v roku 1913 (Gabriela Dudeková)
 • Politizace německého ženského hnutí v Brně před první světovou válkou (Pavel Cibulka)
 • Žena v politice: (ne)žádoucí. Olga Stránská-Absolonová (Jana Malínská)
 • Aktivity slovenských žien v USA v rokoch 1891–1918 (Marta Dobrotková)

Politička z povolání?!

 • „Zrození“ političky v Předlitavsku (Dana Musilová)
 • Božena Viková-Kunětická. Na konci cesty? (Hana Železná)
 • Helena Turcerová-Devečková – historička, prekladateľka a politička (Ján Mojdis)
 • Marie Švermová. Počáteční období politické dráhy reformní komunistické političky (1921–1938) (Jiří Malínský)
 • Ana Mrskošová, agrárnická a komunistická politička (Michal Pehr)

Veřejné aktivity žen v letech 1918–1938

 • Nepolitická politika spisovatelky Majerové (Dana Hůlková Nývltová)
 • Katolické ženské spolky v období první Československé republiky a jejich role ve veřejné práci (Jana Burešová)
 • Cesta zástupkyň Ženské národní rady do Turecka v dubnu 1935. Příklad mezinárodně politické role žen (nejen) v meziválečném Československu (Hana Havlůjová)

 

 • Seznam pramenů a literatury
 • Bibliografie ženských periodik použitých v této odborné publikaci, vydávaných v Čecháh, na Moravě, na Slovensku a v USA v českém a slovenském jazyku
 • Seznam obrazových příloh
 • Seznam zkratek
 • Ediční poznámka
 • Jmenný rejstřík
 • Seznam autorem a autorů
Autor:

Marie Bahenská – Jana Malínská (eds.)

ISBN:

978-80-87782-24-8

Počet stran:

362

Rok vydání:

2014

Vydavatel:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Přihlásit se