cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Výzkum rukopisných bohemik v římských knihovnách Angelica, Corsiniana a Vallicelliana

Stanislav Petr
Dostupnost: Neprodejné

Acta Romana Bohemica. Sv. 2

Publikace přináší komentovaný soupis 59 rukopisných bohemik nalezených při výzkumu v římských knihovnách Angelica, Corsiniana a Vallicelliana v letech 2008-2009. Z tohoto počtu je devět rukopisů středověkých a zbytek jsou rukopisy novověké z 16.-19. století. Rukopisné texty obsahují projednávání českých záležitostí na koncilech v Kostnici a Basileji, opisy listin vydaných českými panovníky a papežských listin zaslaných příjemcům v českých zemích, životopisy českých světců a zprávy papežských nunciů o náboženské a politické situaci v českých zemích zasílaných římské kurii.

Autor:

Stanislav Petr

ISBN:

978-80-7286-238-2

Počet stran:

169

Rok vydání:

2014

Vydavatel:

Praha : Historický ústav

Přihlásit se