cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918–1946

Jan Rychlík – Magdaléna Rychlíková
Dostupnost: Neprodejné

Další z knih uznávaného historika a odborníka na česko-slovenské dějiny 20. století a na utváření národů v prostoru východní a jihovýchodní Evropy se zaměřuje na dvacetiletí, kdy součástí Československa bylo i území Podkarpatské Rusi. Dějiny kraje pověstného svou přírodní krásou a zvěčněného mimo jiné v prózách Ivana Olbrachta vykládá Jan Rychlík z hlediska politického, sociálního a ekonomického vývoje. Sleduje průběh začlenění Podkarpatské Rusi do československého státu, vývoj za první světové války a v době rozpadu Rakouska-Uherska. Zabývá se otázkou autonomie území v rámci ČSR, politickými stranami na Podkarpatské Rusi i jejím národnostním složením. Detailně sleduje rozvoj a strukturu zemědělství, mapuje stav průmyslu, obchodu, bankovnictví i dopravy. V kapitole o sociální situaci se srovnává životní úroveň na Podkarpatské Rusi a ve zbytku ČSR, kapitola o školství rozebírá komplikovanou jazykovou otázku a pozornost je věnována též působení českých úředníků na území Podkarpatské Rusi. Kniha Jana Rychlíka, napsaná společně s jeho ženou, etnoložkou Magdalénou Rychlíkovou, je hutným a informativním představením dějin regionu, který nám zůstává stále blízký, jakkoli jeho spojení s našimi zeměmi trvalo jen dvě desetiletí.

 

MÚA AV ČR není distributorem této knihy; možno objednat zde: http://www.ivysehrad.cz/kniha/podkarpatska-rus-v-dejinach-ceskoslovenska-1918-1946/

Prezentace knihy spojená s autogramiádou: 14. 11. 2016

Autor:

Jan Rychlík – Magdaléna Rychlíková

ISBN:

978-80-7429-556-0

Počet stran:

240

Rok vydání:

2016

Přihlásit se