cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Věda a armáda – věda a válka (1914–2004)

Richard Vašek (ed.)
113 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 113 Kč
Běžná cena: 150 Kč
Dostupnost: Skladem

Sborník Věda a armáda – věda a válka (1914–2004) shrnuje příspěvky ze stejnojmenné mezinárodní vědecké konference, která se konala ve dnech 24.–25. 11. 2004 v Praze. Konferenci uspořádal Masarykův ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem strategických studií Univerzity obrany v Brně a Výzkumným centrem pro dějiny vědy, společným pracovištěm ÚSD AV ČR a UK v Praze. První den konference byl věnován vlastním referátům, druhý den se konal diskusní kulatý stůl na téma Věda a armáda v současné době, jehož průběh je ve sborníku rovněž zachycen. Jednotlivé příspěvky si všímají změn, k nimž v průběhu 20. století došlo ve vztahu vědy a vojenství a připomínají též úlohu vědců samotných a jejich zodpovědnost za zneužití výsledků vědeckého výzkumu ve válečných konfliktech. Většina referátů je zaměřena na první polovinu 20. století, zvláště na období druhé světové války, některé pak přibližují vliv vědy i na změny v soudobém vojenství nebo sledují proměny české obranné doktríny a stav současného obranného výzkumu v České republice. Do sborníku přispěli Jiří Bílek, Ivo Budil, Pavel Drábek, Josef Fučík, Uwe Hoßfeld, Martin Martinovský, Janusz Mika, Alena Mikovcová, Alena Míšková, Libor Pátý, Michal Šimůnek a Richard Vašek.

Autor:

Richard Vašek (ed.)

ISBN:

80-86495-35-3

Počet stran:

169

Rok vydání:

2006

Vydavatel:

Praha : Masarykův ústav AV ČR
Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Brno: Ústav strategických studií Univerzity obrany

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #