cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Ve službách Maffie? Český domácí protirakouský odboj (1914–1918) v zrcadle ego-dokumentů

Jan Hálek – Boris Mosković
202 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 202 Kč
Běžná cena: 269 Kč
Dostupnost: Skladem

Ego. Paměti, deníky, korespondence. Svazek 17

Svazek přináší edici memoárově laděných textů, které se vztahují k aktivitám Maffie během první světové války. Dosud nepublikované příspěvky osob, které rozličnými způsoby participovaly na domácím protirakouském odboji, jsou cenným a dosud opomíjeným zdrojem informací k vybraným aspektům moderních českých dějin.

Edice obsahuje dvanáct ego-dokumentů vznikajících (až na jednu výjimku) v éře první československé republiky, které mají z hlediska formy a okolností sepsání rozličný charakter. Právě tato skutečnost z nich ale činí mnohovrstevnatý a specifický historický pramen. Autoři příslušných textů (František a Vladimír Sísovi, Otokar Chlup, Josef-Záruba Pfeffermann ad.) rekapitulují své aktivity mezi lety 1914 a 1918 a zaznamenávají některé detaily o organizačním fungování Maffie. Avšak obsahově cenné jsou u jednotlivých příspěvků nejen popisované události, ale i doba a motivy vedoucí k jejich vzniku. Podstatně zajímavější rovinou předkládaných dokumentů je tak zvolená argumentační strategie autorů, míra celkové stylizace i akcentování odlišných, často zcela protichůdných faktorů českého vnitřního vývoje za první světové války. Z tohoto hlediska představuje edice neocenitelný zdroj pro zkoumání odlišných interpretačních rámců, které se objevovaly v meziválečné československé společnosti ve vztahu k reflexi vzniku samostatného státu.

 

Rozhovor s autory knihy v Lidových novinách, 21. 10. 2018

Autor:

Jan Hálek – Boris Mosković

ISBN:

978-80-7422-636-6

Počet stran:

214

Rok vydání:

2018

Číslo svazku:

17

Vydavatel:

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Praha : Nakladatelství Lidové noviny

Přihlásit se