cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Tomáš Garrigue Masaryk – politický myslitel

Marie L. Neudorflová
Dostupnost: Neprodejné

Práce se zabývá politickými názory Masaryka od 90. let 19. století až po názory formulované v Nové Evropě a Světové revoluci. V centru pozornosti je jak jeho úsilí o politickou demokratizaci české společnosti, o její mravní a politickou dospělost, tak úsilí o politickou a sociální demokratizaci habsburské říše. Směřování k demokracii, které Masaryk viděl jako jedinou možnost ke zvýšení kulturní a sociální úrovně českého národa, je sledováno ve vztahu k řadě specifických oblastí. Zachyceny jsou také některé jeho konflikty s českými politiky, zvláště s Karlem Kramářem. Masarykův přístup k demokracii měl evropský i národní kontext. Jeho argumenty, že demokratizace musí vycházet především z podmínek a možností každé integrované entity, zvláště národa a jeho pozitivních výdobytků z minulosti, jsou trvale platné. Z tohoto přístupu vyrostl Masarykův unikátní koncept „realismu“ a jeho bytostný zájem o velké české osobnosti od reformace až po české obrození.
Práce zahrnuje řadu specifických oblastí, v nichž se odráží Masarykovy politické názory a jeho demokratizační úsilí. Práce se opírá o Masarykovy články v tisku, projevy, přednášky a publikace.

Autor:

Marie L. Neudorflová

Počet stran:

254

Rok vydání:

2011

Přihlásit se