cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Studies of Czechoslovak historians for the 19th International Congress of the History of Science

Dostupnost: Neprodejné

Práce z dějin České akademie věd, řada C, sv. 2

Pro jednání kongresu připravili své příspvěky A. Míšková (Czechoslovak Representation in the International Council of Scientific Unions), J. Paďourek (International Contacts of the Czech Technical Academy between the two World Wars), V. Podaný (Zur Problematik der deutschen wissenschaftlichen Gemeinde in der Tschechoslowakei, 1918–1938), P. Vágner (Pénétration de la théorie de l’oxydation en Bohême; Artistic Reflection of Alchemy in the European Literature, 13th–16th Centuries), L. Nový (Le rôle des journaux mathématiques dans la collaboration internationale avant 1870), L. Nový + E. Těšínská (Der Pragbesuch Plancks im Jahre 1942); Archiv Akademie věd představil stručně na závěr V. Podaný.

Počet stran:

169

Rok vydání:

1993

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #