cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Studie o rukopisech, XXXVI (2005–2006)

218 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 218 Kč
Běžná cena: 290 Kč
Dostupnost: Skladem

XXXVI. svazek Studií o rukopisech přináší mimo jiné rozbor středověkých breviářů svatojiřského kláštera, podrobný popis bible rektora pražské univerzity Václava Korandy ml. či  pokus o rekonstrukci nedochované erbovní galerie na hradě Roupov na základě rukopisů. Součástí sborníku jsou podrobné zprávy o výzkumu bohemik v  Christian-Weise-Bibliothek v  Žitavě, recenze nové literatury a bibliografie české kodikologické produkce za léta 2003-2005.

 

OBSAH / CONTENTS

Články / Articles

 • Milada SVOBODOVÁ, Zapomenuté“ breviáře z kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě a jejich kalendáře. (Rukopisy Národní knihovny ČR XXIII D 156, XXIII D 142, XXIII D 155 a XXIII D 138) / “Forgotten” breviaries from St George’s Benedictine Convent in Prague Castle and their calendars. (National Library Manuscripts ČR XXIII D 156, XXIII D 142, XXIII D 155 and XXIII D 138), s. 3
 • Jiří KEJŘ, Pronuntiatio, s. 57
 • Anežka VIDMANOVÁ, Bohemikální básník Vlachník z Weitmile / Vlachník of Weitmil – bohemical poet, s. 67
 • Stanislav PETR, Středověké rukopisy Městského muzea v Krnově / Central European manuscripts in the Krnov Town Museum, s. 81
 • Ota HALAMA, Přípisky Václava Korandy ml. v krnovské bibli / Glosses by Václav Koranda the Younger in the Krnov Bible, s. 121
 • Martina JERÁNKOVÁ, Erbovní galerie jako prostředek reprezentace raněnovověké šlechty. (Rekonstrukce zaniklé erbovní galerie na hradě Roupov na základě rukopisů z fondů Národní knihovny České republiky) / A gallery of coats of arms as means for the early modern-age aristocracy to present themselves. (Reconstruction of a now defunct gallery of coats of arms at Roupov Castle based on manuscripts from Czech National Library fonds.), s. 141
 • Irena ZACHOVÁ, Maurus Simonis a jeho katalog rukopisů kostela sv. Jakuba v Brně Maurus Simonis and his catalogue of manuscripts from St James Church in Brno, s. 205
 • Jiří WOLF, Rukopis P. Ivana a S. Ioanne Baptista „Rurale ivaniticum“ jako pramen ke studiu lidové kultury v Čechách 18. století / S. Ioanne Baptista´s „Rurale Ivaniticum“ manuscript as a source for the study of human culture in 18th century Bohemia, s. 229

Zahraniční bohemika / Manuscript bohemica from abroad

 • Pavel BRODSKÝ, Iluminované rukopisy v Christian-Weise-Bibliothek v Žitavě / Illuminated manuscripts in the Christian-Weise-Bibliothek in Zittau, s. 243
 • Marie TOŠNEROVÁ, Výzkum rukopisů v Žitavě / Manuscript research in Zittau, s. 271

Kronika / Memorial

 • Pavel SPUNAR, Rozloučení s Milanem Kopeckým (1925–2006), s. 285
 • Pavel SPUNAR: Poděkování Václavu Plockovi (1923–2005), s. 287

Zprávy, anotace, recenze / Reports, annotations, reviews

 • Předání faksimile Evangeliáře Jana z Opavy Knihovně Národního muzea / Presentation of a facsimile of the Gospel of John from Opava to the National Museum Library (M. VACULÍNOVÁ), s. 291
 • Loretta Vandi, Il manoscritto Oliveriano 1. (M. SVOBODOVÁ), s. 279
 • Oscar Pausch, Imperator • Kaiser • Cyesars. Die dreisprachigen Vokabulare für Ladislaus Postumus und Maximilian I. Mit einem Beitrag von Alois Haidinger. (S. PETR), s. 283
 • Bartoškova kronika. K vydání připravil, poznámkami a průvodní studií opatřil Petr Zemek. Vydalo Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě 2004 (M. TOŠNEROVÁ), s. 293
 • Jaromír Linda. Soupis rukopisů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. 1. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 2004. (A. RICHTEROVÁ), s. 297
 • Jaromír Linda. Soupis rukopisů Západočeského muzea v Plzni. Fontes bibliothecarum Musei Plznensis. Vol. 2. Plzeň 2004. (M. HRADILOVÁ), s. 299

Bibliografie / Bibliography

 • Marta HRADILOVÁ: Česká literatura kodikologická XXXI /Czech codicological literature XXXI, s. 303

 

ISBN:

978-80-87782-32-3

ISSN:

0585-5691

Počet stran:

392

Rok vydání:

2008

Ročník:

36

Číslo svazku:

36

Přihlásit se