cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Studie o rukopisech, LI (2021), 1

75 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 75 Kč
Běžná cena: 100 Kč
Dostupnost: Skladem

OBSAH / CONTENTS

Články / Articles

  • Thomas KRZENCK, Die Freiberger „Hussitenhandschrift“ X 8o 40 im Kontext einer Neudatierung [The Freiberg ‘Hussite Manuscript’ X 8o 40 in the Context of the new Dating…5], s. 5-30
  • Adéla EBERSONOVÁ, Středověká rukopisná knihovna řeholních kanovníků sv. Augustina v Praze na Karlově​ [The Medieval Manuscript Library of the House of the Canons Regular of St. Augustine in Prague-Karlov], s. 31-105

Kronika / Memorial

  • Prof. Ivan Hlaváček jubilující (S. PETR), s. 106-110

Literatura, anotace a recenze /  Literature, annotations and reviews

  • The Oxford Handbook of Latin Palaeography, ed. by Frank T. Coulson and Robert G. BabcockOxford  2020 (I. HLAVÁČEK), s. 111-117
  • Pavol Černý, Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže., Olomouc - Praha  2020 (M. STUDNIČKOVÁ), s.118-123
ISSN:

0585-5691

Počet stran:

125

Rok vydání:

2021

Ročník:

51

Číslo svazku:

51/1

Přihlásit se

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #