cart
0
Kategorie publikací

Foto produktu

Střed | Centre 2011/2

74 Kč
Sleva 25%
Cena bez DPH: 74 Kč
Běžná cena: 98 Kč
Dostupnost: Skladem

Téma čísla:

Za naše i vaše práva! Útlak a emancipace 1890–2000

Vědecké stati:

 • Jan Květina, Problematika národnostních menšin jako politikum: národní koncepce endecji
  před první světovou válkou.
 • Jitka Gelnarová, „Matka Praha“ a „dcery její“. Diskuse o ženském volebním právu do obce
  pražské v občanském a dělnickém ženském hnutí mezi lety 1906 a 1909.
 • Miloslav Szabó, „Židovská otázka“ na Slovensku v prvých rokoch Československej
  republiky.
 • Miloš Řezník, Miroslav Hroch a evropské studium formování moderního národa.

Recenze:

 • Lukáš Fasora, Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870–1914 (Rudolf Kučera)
 • Bernard Michel, Praha město evropské avantgardy 1895–1928 (Michal Topor)
 • Paul Corner (ed.), Popular Opinion in Totalitarian Regimes: Fascism, Nazism, Communism (Michal Pullmann)
 • Malgorzata Fidelis, Women, Communism, and Industrialization in Postwar Poland (Anna Müller)
 • Benjamin Frommer, Národní očista – retribuce v poválečném Československu (Lucie Chrobáková)
 • Volker ZImmermann, Eine sozialistische Freundschaft im Wandel. Die Beziehungen zwischen der SBZ/DDR und der Tschechoslowakei (1945–1969) (Tomáš Vilímek)
 • Petr Zídek, Karel Sieber, Československo a subsaharská Afrika v letech 1948–1989
 • Petr Zídek, Karel Sieber, Československo a Blízký východ v letech 1948–1989 (Vít Klepárník)
 • Michal Pullmann, Konec Experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu (James
  Krapfl)
ISSN:

1803-9243

Počet stran:

186

Rok vydání:

2011

Ročník:

3

Číslo svazku:

03/2

Přihlásit se